FAQ: For dig, der vil rekruttere medarbejdere fra Sverige

Seneste opdateret 21-05-2024
Overvejer du og din danske virksomhed at rekruttere medarbejdere fra Sverige? Ofte kan man finde kvalificerede ansøgere i vores naboland, men rekruttering på tværs af landegrænser kan medføre spørgsmål. I denne FAQ giver vi dig svarene på nogle af de mest hyppige spørgsmål i forbindelse med at ansætte nyt personale fra Sverige.
Print

Foto: Melker Dahlstrand / imagebank.sweden.se

Spørgsmål om rekruttering af medarbejdere fra Sverige:

Har du andre spørgsmål eller brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os på vores informationscenter, hvor bl.a. den svenske Arbetsförmedlingen sidder klar til at besvare dine spørgsmål om ansættelse af svenske medarbejdere.

Hvordan finder jeg svenske medarbejdere?

Der findes flere måder at rekruttere medarbejdere fra Sverige.

Det er ofte en god idé at tage kontakt til eksperter og myndigheder i Sverige, hvis du vil rekruttere arbejdskraft fra Sverige. På denne måde sikrer du dig, at din rekruttering foregår efter gældende lovgivning og regler, samt efter en så effektiv proces som muligt. Den svenske myndighed Arbetsförmedlingen og det europæiske arbejdsnetværk EURES (European Employment Service) kan hjælpe dig godt på vej.

Digitale platforme, såsom jobportaler, sociale medier mm. er ofte de mest benyttede kanaler til at annoncere en ledig stilling og finde potentielle ansøgere. Her kan bl.a. jobportalen Platsbanken og LinkedIn være brugbare kanaler.

Derudover kan det ofte betale sig som arbejdsgiver at være til stede på jobmesser, uddannelsesmesser og lignende i Sverige, da der ofte er gode muligheder for at finde kvalificerede ansøgere her.

 

Læs mere i vores guide til at rekruttere medarbejdere fra Sverige

 

Læs mere om, hvordan du finder nye ansatte i Sverige

Er svenske medarbejdere fagligt kvalificerede?

Danske og svenske uddannelser minder meget om hinanden niveaumæssigt, og derfor er kvalifikationerne hos svenske arbejdssøgende ofte meget ens med danske kandidater.


Du kan få hjælp med at validere en svensk uddannelse i forhold til danske standarder hos Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

 

Læs mere om sammenligning af kvalifikationer

Hvor annoncerer jeg efter medarbejdere i Sverige?

Der findes flere steder, hvor du kan søge efter medarbejdere i Sverige.


Arbetsförmedlingens jobportal, Platsbanken, er en af Sveriges største jobportaler. Som dansk arbejdsgiver, har du mulighed for at lave en jobannonce i Platsbanken kvit og frit. Dette kræver, at du opretter en arbejdsgiverkonto og skaber en annonce på siden. Du kan desuden videredele din egen annonce i Platsbanken.

 

Opret jobannonce i Platsbanken

 

Sociale medier, specielt LinkedIn, men også Facebook, bruges desuden i højere grad til jobsøgning og rekruttering. Det er derfor en god idé at undersøge mulighederne for at være til stede på disse platforme.

 

Læs mere om at finde nye ansatte i Sverige her

Skal svenske medarbejdere søge arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark?

Svenske statsborgere behøver ikke søge om arbejdstilladelse i Danmark og kan frit tage arbejde på den anden side af grænsen jf. EU’s princip om fri bevægelighed.

Hvis en dansk virksomhed ansætter en tredjelandsstatsborger uden for EU, skal denne person dog søge om arbejdstilladelse. Også på trods af, at personen har opholdstilladelse i Sverige eller Danmark. En svensk arbejdstilladelse gælder ligeledes ikke automatisk i Danmark.

Det er vigtigt, at virksomheder har styr på arbejdstilladelse inden medarbejderen begynder at arbejde. Hvis ikke man har det, kan både arbejdsgiver og arbejdstager risikerer bøder og straf.

 

Læs mere om arbejdstilladelse i Sverige

Hvordan finder jeg ud af, om der findes kvalificeret arbejdskraft i Sverige?

Ligesom i Danmark er der forskel på kvalitet og kvantitet af arbejdskraft i Sverige, alt afhængig af branche og periode. Typisk er der dog god mulighed for danske virksomheder at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra svenske brancher såsom service-, restaurant-, bygge- og Life Science-branchen mm.

Hvis du vil undersøge, om der er kvalificeret arbejdskraft inden for netop din branche, er det en god idé at kontakte en ekspert, som kan give et aktuelt overblik over det svenske arbejdsmarked.

Arbetsförmedlingen på Øresunddirekts informationscenter i Malmø sidder desuden klar til at svare på dine spørgsmål om det svenske arbejdsmarked og rekruttering af personale fra Sverige.

 

Kontakt Arbetsförmedlingen hos Øresunddirekt

Spørgsmål om ansættelsesforhold, social sikring og løn:

Gælder danske eller svenske ansættelsesforhold, hvis jeg rekrutterer en svensk medarbejder?

Hvis du som dansk virksomhed ansætter en medarbejder fra Sverige, der skal arbejde i Danmark, er det danske ansættelsesforhold der gælder.


Dette betyder eksempelvis, at den svenske medarbejder skal betale skat og optjene sin pension i Danmark.
Der er visse forskelle og vilkår for den svenske ansatte, som er værd at vide – både for arbejdsgiver og -tager. Her er det en god idé, at du som arbejdsgiver informerer om kontraktforhold, som kan adskille sig fra svenske ditto: eksempelvis løn under sygdom, barsel, pension og ferie.

 

Læs mere om ansættelsesforhold for svenske ansatte

 

Læs mere om ansættelseskontrakter for svenske ansatte

 

Bemærk: At hvis medarbejderen udelukkende arbejder i Sverige (eksempelvis via hjemmearbejde), skal medarbejderen ansættes ud fra svenske ansættelsesregler og -forhold.

 

Læs mere om at ansætte personale til det svenske marked

Skal jeg som arbejdsgiver betale sociale afgifter i Sverige, hvis jeg ansætter en svensk medarbejder?

Hvis din svenske medarbejder arbejder udelukkende i Danmark, er medarbejderen socialt sikret i Danmark og det er derfor danske regler som er gældende.

Hvis medarbejderen derimod arbejder mere end 25 procent i Sverige, er medarbejderen socialt sikret i Sverige, og du skal som arbejdsgiver som udgangspunkt betale sociale afgifter i Sverige. De svenske sociale afgifter er bestemt ud fra den ansattes bruttoløn og varierer alt afhængig af, om din virksomhed har fast drift eller ej i Sverige.

 

Læs mere om regler for social sikring ved hjemmearbejde

Hvordan får min svenske medarbejder udbetalt løn fra Danmark?

Der er et par trin, som din svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin løn i Danmark. Medarbejderen skal skaffe et CPR-nummer, skattekort og åbne en bankkonto.


Som virksomhed, der har ansat en svensk medarbejder, er det en god idé at hjælpe og informere medarbejderen om de forskellige trin.

 

Læs hele vores huskeliste til svenske medarbejdere

Spørgsmål om registrering og skat i Sverige:

Skal jeg registrere min virksomhed, hvis jeg skal ansætte medarbejdere fra Sverige?

Hvis en dansk virksomhed ansætter en medarbejder fra Sverige, som arbejder i Danmark, ansættes medarbejderen på samme vilkår som danske medarbejdere. Dog er det god skik at ansøge om skattepersonnummer og forskudsopgørelse/skattekort, hvis det er medarbejderens første job i Danmark.

Men hvis medarbejderen skal arbejde fra Sverige (f.eks. via hjemmearbejde), skal den danske virksomhed registreres som arbejdsgiver i Sverige.

Når medarbejderen har en sådan beslutning, behøver du som arbejdsgiver ikke at registrere dig som arbejdsgiver, foretage skattefradrag og indsende arbejdsgivererklæringer, så længe medarbejderen overholder Øresundsaftalen. I nedenstående link kan din medarbejder søge om skattefritagelse i henhold til Øresundsaftalen.

 

Læs mere om jämkning på Skatteverkets hjemmeside

Skal en medarbejder bosat i Sverige med arbejde i Danmark betale svensk eller dansk skat?

Som udgangspunkt skal man betale skat af sin løn i det land, hvor man arbejder.

Hvis en dansk virksomhed ansætter en medarbejder, bosat i Sverige, men som udfører arbejde i Danmark, skal medarbejderen derfor som udgangspunkt betale dansk indkomstskat.

I så fald skal virksomheden eller medarbejderen i kontakt med Skattestyrelsen for at ansøge om skattepersonnummer og forskudsopgørelse/skattekort.

 

Læs mere om dansk indkomstskat

 

Medarbejdere med bopæl i Sverige og job i Danmark, er som regel begrænset skattepligtig i Danmark. Hvis medarbejderen har 75 procent af sine indkomster fra Danmark, kan medarbejderen vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglerne. Grænsegængerreglerne giver ret til yderligere skattefradrag.

 

Læs mere om begrænset skattepligt

 

Læs mere om grænsegængerreglerne

 

Bemærk: Medarbejdere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, er også fuldt skattepligtige i Sverige. Dette betyder, at de skal oplyse sin danske løn i sin svenske indkomstdeklaration (årsopgørelse), på trods af, at lønnen bliver beskattet i Danmark. De vil dog blive beskattet i Sverige af øvrige indkomster (inklusiv dansk pensionsordning). Dette betyder, at medarbejderen skal udfylde deklarationer/årsopgørelse i begge lande.

Hvor skal medarbejderen betale skat ved hjemarbejde i Sverige?

For en privatansat medarbejder, med bopæl i Sverige og arbejde i Danmark, gælder skatteaftalen Øresundsaftalen.

Denne indebærer, at medarbejderen bliver beskattet i arbejdslandet, også selvom der i perioder bliver arbejdet hjemmefra i bopælslandet.

Aftalen gælder, når arbejdet i Danmark udgør mindst halvdelen af den samlede arbejdstid over en 3-måneders periode.

Hvis hjemmearbejdstiden (inkl. arbejdsdage fra eventuelle forretningsrejser i udlandet) overstiger halvdelen af arbejdstiden, skal beskatningen af lønnen fordeles således, at kun lønnen for arbejdsdage i Danmark beskattes i Danmark. Løn for arbejdsdage i Sverige og andre lande end Danmark kun beskattes i Sverige.

 

Læs mere om distance- og hybridarbejde

Har hjemarbejde i Sverige for mine svenske ansatte indflydelse på min danske virksomheds skatteskyldighed?

Hvis dine svenske medarbejdere, som normalt arbejder i Danmark, arbejder hjemmefra i Sverige, skal den danske virksomhed som hovedregel registreres som arbejdsgiver i Sverige. Dette gælder også for virksomheder, hvis medarbejdere normalt arbejder mindst 50 procent af arbejdsdagene i Danmark (jf. Øresundsaftalen), medmindre de har en beslutning om, at der ikke skal foretages skattefradrag, f.eks. skattefritagelse i henhold til Øresundsaftalen.

 

Læs mere om registrering som arbejdsgiver i Sverige

 

Læs mere om distance- og hybridarbejde

 

Bemærk: Hvis medarbejderne frivilligt arbejder hjemmefra i Sverige pga. eksempelvis personlige årsager, påvirker det ikke anseelsen af, om du som dansk virksomhed har ”fast driftsted” i Sverige.

 Men hvis din virksomhed f ex benytter sig af en sælger i Sverige, som har autoritet til at lave bindende aftaler i Sverige, anses din virksomhed formentlig for at have fast driftsted i Sverige og skal derfor registreres.

 

Læs mere om definitionen af fast driftssted i Sverige på Skatteverkets hjemmeside 

 

Læs mere om bogføring og fast driftssted i Sverige

 

Hvis din danske virksomhed er registreret som arbejdsgiver hos det svenske skattevæsen, men du mener, at virksomheden ikke har et fast driftssted i Sverige, skal du stadig indsende særlige oplysninger til det svenske skattevæsen hvert år.

 

Læs mere om indsendelse af særlige oplysninger for udenlandske virksomheder på Skatteverkets hjemmeside

Denne artikel er en del af et projekt finansieret af Kraks Fond.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af