Ansættelseskontrakt for svenske ansatte

Seneste opdateret 21-05-2024
Den svenske ansatte, som skal arbejde i Danmark, skal ansættes på en dansk kontrakt, og følger danske arbejdsmarkedsregler. Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver nøje gennemgår ansættelsesaftalen sammen med din medarbejder, så I er enige om forudsætningerne.
Print

Orientér om forskelle mellem danske og svenske ansættelsesvilkår

Du bør være særlig omhyggelig med at gennemgå alle de områder i kontrakten, hvor det danske system adskiller sig fra det svenske. Informér om vilkårene for løn under sygdom, barsel og ved børns sygdom, og vær sikker på, at medarbejderen forstår pensionsordningen i jeres virksomhed. Oplys også, om I har feriefridage.

 

Vigtig klausul - ekstrajob i Sverige

Mange danske virksomheder skriver ind i kontrakten, at den svensk bosatte medarbejder skriftligt skal bede sin danske arbejdsgiver om tilladelse til at påtage sig lønnet arbejde hos en anden arbejdsgiver, herunder i Sverige.

Hvis kontrakten indeholder en sådan klausul, skal du være omhyggelig med at forklare hvorfor: Som arbejdsgiver kan du tvinges til at betale svenske arbejdsgiverafgifter, hvis en medarbejder med svensk bopæl tager et ekstrajob i Sverige på mere end 24,99 %.

Det er dog muligt for den ansatte at tage et ekstrajob med få timer i Sverige og stadigvæk være socialt sikret i Danmark.

 

Du kan læse mere om dette i artiklen "Samtidigt arbejde i Danmark og Sverige"

 

Arbejdsgiverorganisationer og faglige forbund i Danmark:

 

Arbejdsgiverorganisationer og faglige forbund i Sverige:

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Når du skal rekruttere medarbejdere fra Sverige

Der er en række ting, man bør tage højde for, når man vil rekruttere en ny medarbejder fra Sverige.

Huskeliste til din svenske medarbejder

Se hvilke trin din nye svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin danske løn.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af