Guide til at rekruttere medarbejdere fra Sverige

Seneste opdateret 29-04-2024
At rekruttere medarbejdere fra Sverige indebærer flere overvejelser. Vores guide giver dig tips til, hvor du kan finde svenske kandidater, hvordan skatteforholdene fungerer, pensionsregler, samt hvad du skal være opmærksom på ved ansættelse af svenske medarbejdere.
Print
1

Hvor finder man svenske medarbejdere?

Når du skal rekruttere nye ansatte fra Sverige, findes der private og offentlige svenske jobportaler, hvor du som dansk virksomhed, kan finde dine medarbejdere. Derudover bruges Linkedin og Facebook desuden i jobsøgningssammenhænge. I Sverige kan godt betale sig at være opsøgende til jobmesser, uddannelsesmesser og lignende, da uopfordrede ansøgninger ikke er så almindeligt i Sverige, som i Danmark.

 

Læs meget mere om rekruttering af svenske ansatte

2

Er det samme faglig niveau?

Der er generelt god overensstemmelse mellem opbygningen af uddannelser i henholdsvis Sverige og Danmark. Således står færdiguddannede svenskere med de samme muligheder og kvalifikationer som færdiguddannede fra det danske system.

 

Læs mere om fagligt niveau i artiklen om sammenlign kvalifikationer

3

Før du ansætter

Som arbejdsgiver skal du vide, at din nye medarbejder ansættes efter almindelige danske regler på arbejdsmarkedsområdet. Som en service over for den ansatte, kan du sætte dig ind i de væsentligste forskelle i de svenske og danske arbejdsmarkeds-, skatte- og socialforsikringsregler.

I Danmark er den danske arbejdstid kortere end den svenske, da den er 37 timer i Danmark mod 40 timer i Sverige. Hvis den ansatte bor i Sverige, og kun arbejder i Danmark, er den ansatte socialt sikret i Danmark, og har ret til samme sociale sikring som danske borgere.

Hvis du vil vide mere om reglerne vedrørende a-kasse, barsel og pasning af syge børn, kan du læse mere i artiklen om ansættelsesforhold.

 

Læs mere om ansættelsesforhold i Sverige

4

Hvor betaler medarbejderen skat?

Skat af lønindkomst skal betales i det land, hvor arbejdet bliver udført. Det vil sige, at hvis du som arbejdsgiver med virksomhed i Danmark ansætter svenske medarbejdere eller danske medarbejdere, der bor i Sverige, kommer de til at betale dansk indkomstskat. Når du ansætter en medarbejder, der bor i Sverige, skal du eller din medarbejder i kontakt med Skattestyrelsen.

I artiklen om indkomstskat i Danmark kan du læse, hvordan medarbejderen betaler indkomstskat i Danmark, og hvordan du kommer i kontakt med Skattestyrelsen.

 

Læs mere om indkomstskat i Danmark

 

Står du i den situation, at du skal ansætte en medarbejder, der skal arbejde i Sverige, skal medarbejderen som udgangspunkt betale indkomstskat i Sverige. Men der er forskel, hvis medarbejderen har bopæl i Sverige eller i Danmark.

I artiklen om indkomstskat i Sverige, kan du læse mere om svensk indkomstskat for personer med bopæl i Danmark eller Sverige. Desuden er der undtagelser ved korte ansættelser under seks måneder.

 

Læs mere om indkomstskat i Sverige

5

Hjemmearbejde og ekstrajob

Som arbejdstager skal du være ekstra opmærksom på, at i forbindelse med hjemmearbejde og ekstrajob er der visse regler, der er gældende. Reglerne har stor betydning for blandt andet den ansattes social sikring, hvorvidt den ansatte arbejder i Sverige eller Danmark. Som arbejdstagere er der forskel på, hvor meget der skal betales i arbejdsgiverafgift i Sverige eller Danmark.

I artiklen om dispensation ved hjemmearbejde og ekstra job kan du læse mere om reglerne og satserne.

 

Læs mere om dispensation for hjemmearbejde og ekstrajob

6

Pension

Opbygningen af det svenske og danske pensionssystem er næsten ens. Der er en offentlig del, en privat del og en del, der er reguleret af arbejdsgiveren. Den største forskel mellem de to systemer er, hvor meget de forskellige dele udgør.

Personer med bopæl i Sverige og arbejder i Danmark, er berettigede til de offentlige, danske pensioner. Det drejer sig blandt andet om folkepension, førtidspension og delpension.

Personer med bopæl i Danmark og arbejder i Sverige, optjener svensk "allmän pension" (offentlig pension) på samme vilkår som svenske ansatte.

I artiklen allmän pension i Sverige og offentlig pension i Danmark kan du få styr på reglerne mere om pensionsreglerne og forskellene.

 

Læs mere om offentlig pension i Sverige og Danmark

7

Ansættelseskontrakt til svenske ansatte

Når den svenske ansatte skal ansættes på en dansk kontrakt skal danske arbejdsmarkedsregler følges. Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver nøje gennemgår ansættelsesaftalen sammen med din medarbejder, så I er enige om forudsætningerne.

Du bør være særlig omhyggelig med at gennemgå alle de områder i kontrakten, hvor det danske system adskiller sig fra det svenske. Informér om vilkårene for løn under sygdom, barsel og ved børns sygdom, og vær sikker på at medarbejderen forstår pensionsordningen i jeres virksomhed. Oplys også, om I har feriefridage.

I artiklen om ansættelseskontrakt for svenske ansatte med bopæl i Sverige kan du læse mere om reglerne.

 

Læs mere om en svenske ansættelseskontrakt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Huskeliste til din svenske medarbejder

Se hvilke trin din nye svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin danske løn.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af