Ansættelsesforhold for svenske ansatte

Seneste opdateret 21-05-2024
Din svenske medarbejder ansættes efter almindelige danske regler på arbejdsmarkedsområdet. Det er derfor ikke meget anderledes end at ansætte en dansker. Der er dog nogle forskelle og generelle vilkår, som både arbejdsgiver og medarbejder kan have glæde af at vide.
Print

Generelle vilkår for ansættelse

En svensk medarbejder, der udfører arbejde i Danmark, betaler skat og optjener sin pension i Danmark. Den ansatte kan også stå i en dansk a-kasse. Du kan henvise den nye medarbejder til Øresunddirekt for mere information.

 

Arbejdstid

Den danske arbejdstid er kortere end den svenske. I Danmark har vi en 37-timers arbejdsuge, mens man i Sverige har en 40-timers arbejdsuge.

 

A-kasse

Når man arbejder i Danmark og vil være arbejdsløshedsforsikret, skal man være medlem af en dansk a-kasse. De danske a-kasser er generelt dyrere end de svenske, men til gengæld er udgifterne i Danmark fradragsberettiget.

 

Ferie

Både i Danmark og Sverige garanteres de ansatte mindst fem ugers ferie i løbet af et år. Feriesystemet i Sverige og Danmark adskiller sig på en del punkter. Dels løber det svenske ferieår fra 1. april til 31. marts, og dels er mange svenskere vant til at holde fire ugers sammenhængende ferie i løbet af sommeren.

 

Løn

Det faktum at en medarbejder bor i Sverige, burde aldrig påvirke medarbejderens løn som ansat i Danmark. I Sverige angives løn normalt som enten månedsløn eller timeløn. Medarbejdere har altid krav på at få dokumenteret hvad de får i løn via en ansættelseskontrakt fra arbejdsgiveren. 

 

Sygdom

En ansat, der bor i Sverige og kun arbejder i Danmark, er socialt sikret i Danmark. Det betyder, at den ansatte har samme rettigheder som danske ansatte, og vedkommende er derfor også underlagt danske regler.

Den største forskel er, at man i Sverige har "karensavdraget", hvilket vil sige, at 20 procent fratrækkes af den sygeløn fra den gennemsnitlig arbejdsuge.

 

Pleje af sygt barn

Vilkårene for pleje af syge børn i Danmark er også anderledes end i Sverige, hvor forældre har ret til 120 sygedage årligt frem til barnet fylder 12 år. Husk derfor at meddele medarbejderen, at pleje af syge børn ikke giver ret til sygesikring, og fortæl hvilke lokale overenskomster der findes på jeres arbejdsplads.

 

Læs mere om ansættelsesforhold på verksamt.se

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Når du skal rekruttere medarbejdere fra Sverige

Der er en række ting, man bør tage højde for, når man vil rekruttere en ny medarbejder fra Sverige.

Huskeliste til din svenske medarbejder

Se hvilke trin din nye svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin danske løn.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af