Om Øresunddirektbusiness

Øresunddirektbusiness er en del af Øresunddirekt, som er en ud af tre grænseregionale informationstjenester i norden og består af to afdelinger – et informationscenter i Malmø og en webredaktion/kommunikationsafdeling i København.

Øresunddirekt Sverige

Lige ved siden af hovedbanegården, på Hjälmaregatan 3 i Malmø, ligger Øresunddirekts Informationscenter. Informationscentret består af personale fra de forskellige myndigheder, som findes på stedet: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne og Skatteverket. 

Virksomhedsansvarlig for aktiviteterne i informationscentret er Malin Dahl, som er ansat af Länsstyrelsen Skåne og Region Skåne.

Kontakt Malin Dahl på malin.dahl@lansstyrelsen.se eller +46 (0) 40 17 64 00.

Personalet kan blandt andet hjælpe med at besvare spørgsmål, som vedrører jobsøgning, danske erhvervsuddannelser, skatteregler, social sikring for folk som pendler mellem Sverige og Danmark, m.m.  

Informationscentret betjener årligt over tusindvis af besøgende via direkte kundekontakt samt via e-mail og telefon. 

 

Det gør vi også:

  • Erhvervsrådgivning – her skal man dog booke tid med en erhvervsrådgiver
  • Skræddersyede informationsmøder til organisationer inden for rekruttering eller etablering på den anden side af sundet

Se åbningstider, vejvisning og andre oplysninger for informationscenteret her.

 

Sådan finansieres Øresunddirekt i Sverige

Øresunddirekts informationscenter i Malmø finansieres af Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne samt Nordiska Ministerrådet.

Øresunddirekt Danmark

Øresunddirekts webredaktion ligger på Nørregade 7B i København og består af fire medarbejdere. Redaktionens primære opgave er at udvikle og sikre, at informationerne på websiden er korrekte og opdaterede. Vi er derfor i tæt dialog med myndighedsrepræsentanterne fra vores informationscenter i Malmø samt danske myndigheder, som kontinuerligt opdaterer os om nye love og regler i de respektive lande. Øresunddirekts hjemmeside besøges hver måned af mere end 100.000 brugere.

Øresunddirekt ejer og driver portalerne:

  • Oresunddirekt.se – En hjemmeside på svensk for svenske statsborgere, som søger job i Danmark, er begyndt at arbejde i Danmark, skal eller har flyttet over sundet samt ønsker at studere i Danmark.
  • Oresunddirekt.dk – En hjemmeside på dansk for to forskellige målgrupper: danskere, som søger job i Sverige, er begyndt at arbejde i Sverige, skal til eller har flyttet over sundet samt for dem, der ønsker at studere i Sverige. Desuden findes der informationer for danskere, som er flyttet til Sverige, men som pendler til et arbejde i Danmark.
  • Oresunddirektbusiness.se – En hjemmeside på svensk for virksomheder med informationer om, hvilke forhold der gør sig gældende, når man ønsker at drive forretning – på dansk side.
  • Oresunddirektbusiness.dk – En hjemmeside på dansk for virksomheder med informationer om, hvilke forhold der gør sig gældende, når man ønsker at drive forretning – på svensk side.

 

Sådan finansieres Øresunddirekt i Danmark

Øresunddirekts webredaktion i København finansieres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Skattestyrelsen, Nordisk Ministerråd, Region Skåne, Københavns kommune og Tårnby kommune.

 

Kontakt webredaktionen

Har du spørgsmål til hjemmesiden? Kontakt os på redaktionen@oresunddirekt.com.

Øresunddirekts fælles opgaver og projekter

Øresunddirekts informationscenter i Sverige og webredaktionen i Danmark er i tæt samarbejde. Dels undersøger myndighederne tekster, som publiceres på hjemmesiderne og dels samarbejder vi om større projekter som:

  • At deltage i rekrutterings- og karrieremesser i Sverige og Danmark
  • Samarbejde med svenske og danske myndigheder samt Eures og Crossborder Öresund
  • Grænsehindringsarbejde på regionalt, nationalt og nordisk niveau
  • Samarbejde omkring projekter vedrørende kompetenceudvikling og drøftelser af særlige sagsspørgsmål

Øresunddirekts arbejde med grænsehindringer

For at beboere og virksomheder skal kunne drage nytte af de muligheder, som findes i Øresundsregionen, er det vigtigt at fjerne eventuelle grænsehindringer mellem landene. Øresunddirekt deltager derfor i arbejdet om at fjerne disse hindringer på både regionalt- og nordisk plan.

Grænsehindringsrådet – Grænsehindringsarbejde på nordisk plan

Nordisk Ministerråd, som er et politisk organ, der fremmer samarbejde i de nordiske lande, arbejder aktivt med at identificere og fjerne grænsehindringer mellem samtlige nordiske lande. Arbejdet drives af Grænsehindringsrådet, som har et medlem fra hvert nordisk land, inklusiv Grønland, Åland og Færøerne. Hvert medlem arbejder med 3-5 grænsehindringer om året. Grænsehindringerne følges hele vejen, indtil de enten er løst, eller til at man kan konstatere, at de ikke kan løses.

Grænsehindringsrådet samarbejder med flere aktører i de forskellige nordiske lande, heriblandt Øresunddirekt. I praksis betyder det, at Øresunddirekt indsamler informationer om de grænsehindringer, som beboere og virksomheder oplever mellem Sverige og Danmark. Derefter gives disse informationer videre til Grænsehindringsrådet.

Greater Copenhagen – grænsehindringsarbejde på regionalt plan

Greater Copenhagen er et politisk samarbejde i Østdanmark og Sydsverige, der omfatter Øresundsregionen. Et af Greater Copenhagens indsatsområder er at identificere og bidrage til at løse grænsehindringer mellem Sverige og Danmark. Målsætningen er at fjerne de grænsehindringer, som hæmmer mobilitet og vækst i regionen. Øresunddirekt indgår i Greater Copenhagens indsats for at sikre tæt arbejdsmarkedsmæssig integration i regionen.

Har du oplevet en grænsehindring?

Har du som privatperson eller virksomhed stødt på et problem, når du har arbejdet eller drevet forretning over grænsen mellem Danmark og Sverige? Så er der muligvis tale om en grænsehindring.

Du kan rapportere dit grænseproblem via det digitale værktøj "Dit Grænseproblem", hvor du desuden kan foreslå løsninger og følge processen.

 

Indrapporter dit grænseproblem

Juridisk ansvar

Informationerne på oresunddirektbusiness.com er ikke juridisk bindende. Øresunddirekt opdaterer kontinuerligt materialet og retter fejl, så snart man bliver opmærksom herpå. Øresunddirekt kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller ufuldstændig information.

Eksterne links

Øresunddirekts artikler indholder links til information, som udvikles og opdateres af andre offentlige og private organisationer. Øresunddirekt kan derfor ikke kontrollere og garantere relevans eller aktualitet af denne eksterne information.

Oversættelse af tekster

Øresunddirekt lægger stor vægt på at oversætte tekster korrekt. Ved oversættelser findes der dog en risiko for, at der opstår fejl i forhold til den oprindelige tekst.

Støttes af