Allmän pension i Sverige og offentlig pension i Danmark

Seneste opdateret 12-02-2024
Her kan du læse om vilkårene for offentlig og allmän pension for dine ansatte i hhv. Danmark og Sverige. Bemærk, at det har stor betydning, i hvilket land den ansatte bor, og hvor arbejdet udføres.
Print

Lønmodtagere i Danmark er berettigede til de offentlige, danske pensioner. Lønmodtagere i Sverige optjener svensk "allmän pension". Nedenfor kan du læse mere om den offentlig pension i Danmark og allmän pension i Sverige.

Allmän pension – for ansatte i Sverige

En dansk ansat i en virksomhed i Sverige optjener svensk allmän pension - hvad der modsvarer til den danske folkepension og ATP – på samme vilkår som svenske ansatte. Hvor meget pensionsbeløbet bliver, afhænger af den ansattes lønindkomstudvikling samt den samfundsøkonomiske udvikling. Når du som arbejdsgiver i Sverige rekrutterer danske medarbejdere, kan det være en god idé at informere dem om, hvordan det svenske pensionssystem er bygget op.

 

Allmän pension: Modsvar til den danske folkepension

Allmän pension i Sverige er ganske forskellig fra dens modstykke i Danmark: Folkepensionen. Allmän pension er beregnet ud fra livsindkomst, mens folkepension består af et fast beløb, som kun udbetales til fulde, hvis man har boet eller arbejdet 40 år i Danmark. I Sverige er det en specifik myndighed, Pensionsmyndigheten, som administrerer den allmänna pensionen, mens det i Danmark er Udbetaling Danmark, som står for folkepensionen.

 

Efterløn - kun i Danmark

I Danmark er der mulighed for at gå på efterløn, hvis man er mellem 60 og 65 år og vil forlade arbejdsmarkedet helt eller delvist. Dette er ikke muligt i Sverige. Som dansk medarbejder i Sverige kan det være vigtigt at vide, at man kan miste retten til efterløn, hvis man begynder at arbejde i Sverige. Det som kræves, for at man stadig kan få efterløn, er at man mindst ét år, inden man ansøger, er medlem af en dansk a-kasse og betaler efterlønsbidrag til denne.

 

I hvilket land søger man om udbetaling af pension?

Når den ansatte skal på pension, ansøger man om pensionen i det land, hvor man bor - uanset om pensionen er optjent i Sverige eller Danmark. Pensionen udbetales og beskattes dog i det land, hvor man har optjent den.

Offentlig pension – for ansatte i Danmark

Alle lønmodtagere i Danmark er berettigede til de offentlige danske pensioner. Det drejer sig blandt andet om folkepension, førtidspension og delpension.

 

Dansk folkepension

Fuld dansk folkepension betales til personer, som har boet mindst 40 år i Danmark. Hvis man arbejder i Danmark, men bor i et andet EU-land, optjener man også dansk folkepension - modsvarende 1/40 pr. arbejdsår.

 

Delpension

Delpension er en ordning for personer mellem 60 og 65 år, der gradvist ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Ansatte med fast bopæl i Danmark kan søge om delpension. Det sker hos den ansattes bopælskommune.

 

Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen er nedsat varigt i et sådant omfang, at den ikke gør selvforsørgelse mulig. Ansøgning sker hos den ansattes bopælskommune.

 

Hvad skal arbejdsgiveren gøre?

Den offentlige pension kan du som arbejdsgiver ikke påvirke. Den offentlige pension varetages i kommunalt regi i Danmark, og det er også kommunen, som udbetaler pensionen til den enkelte.

 

Yderligere information

Kontakt den ansattes bopælskommune i Danmark for mere information om offentlige pensioner.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af