Privat pensionsopsparing i Sverige eller Danmark

Seneste opdateret 12-02-2024
Her kan du læse om vilkårene for privat pensionsopsparing for dine ansatte. Bemærk, at det har stor betydning, i hvilket land den ansatte bor, samt hvor arbejdet udføres.
Print

Om lønmodtageren arbejder i Sverige eller Danmark, er det vigtigt som arbejdsgiver at kende til privat pensionsopsparing og informere lønmodtagerne de vilkår, som gælder i Sverige eller Danmark.

Vælg i nedenstående afsnit, om du vil læse mere om privat pensionsopsparing for ansatte i Sverige eller Danmark.

Privat pensionsopsparing – for ansatte i Sverige

De fleste, som har arbejdet i Danmark, kender til ordningen med privat pensionsopsparing. Som arbejdsgiver er det vigtigt at informere de ansatte om de vilkår, som gælder i Sverige.

 

Dansk eller svensk pensionsopsparing

Ansatte, som bor i Danmark og arbejder i Sverige, kan vælge at beholde eventuelt tidligere opsparinger i en dansk pensionsforsikring.

 

Fradrag for danske pensionsopsparinger

Danmark og Sverige anerkender hinandens pensionssystemer. Det betyder, at en pendler, som er bosat i Danmark og arbejder i Sverige, på sin svenske selvangivelse har ret til fradrag for indbetalinger til danske pensionsopsparinger - med de beløbsgrænser, som gælder for fradrag i Danmark. Forudsætningen er, at den ansatte ikke betaler SINK-skat i Sverige. I så fald gives der ikke fradrag.

 

Opsparing i fonder eller traditionelle opsparinger

I Sverige er der frem for alt to alternativer til private opsparinger - fondsopsparing eller traditionel opsparing. Opsparing i en såkaldt fondförsäkring indebærer større risiko, men giver ofte et større afkast end en traditionel opsparing. Den som vælger en traditionel opsparing er garanteret et vidst beløb hver måned. Hvor stort beløbet er, kommer an på, hvor godt det lykkes forvalteren at placere pengene.

 

Yderligere information

Hvis du vil have yderligere information om de private alternativer, bør du kontakte de forskellige banker, som tilbyder private pensionsopsparinger. I Sverige findes basal information om private opsparingsmuligheder på Konsumentverkets hjemmeside. Når det handler om fradragsret, er det Skatteverket på Øresunddirekt i Malmø, som kan svare på det spørgsmål.

 

Læs mere på konsumenternas.se

 

Kontakt Informationscenteret i Malmø

Privat pensionsopsparing – for ansatte i Danmark

Offentlig pension i Danmark er betydeligt lavere end i Sverige. Også arbejdsmarkedspension er lavere. Derfor er en privat pensionsopsparing vigtigere, hvis man er ansat på danske end på svenske vilkår.

 

Forskellige former for privat pensionsopsparing

I Danmark kan man vælge mellem to forskellige former for private pensionsopsparinger – aldersopsparing og ratepension. Den største forskel er, at en aldersopsparing kan udbetales på en gang, som et større beløb eller over flere omgange, mens en ratepension kun udbetales over tid - i rater.

En aldersopsparing kan tegnes af alle indtil 15 år efter de har nået pensionsudbetalingsalderen (pt 60+15 = 75 år), og udbetales mellem personens 60. og 75. år. Man kan få hele beløbet udbetalt på én gang eller i mindre portioner.

En ratepension kan oprettes af alle mellem 18 år og pensionsudbetalingsalderen. Indbetalingerne er fradragsberettigede med visse forskellige regler, beroende på, hvor mange penge der sættes ind, og om det handler om engangsbeløb hvert år eller efter månedlige indbetalinger. Ratepension kan ikke udbetales på én gang. Udbetalingerne skal finde sted i mindst 10 og max 25 år. Udbetalingerne kan tidligst gå i gang, når man fylder 65 - og skal være afsluttet, når man fylder 85.

 

Informer din medarbejder om gældende pensionsordning

Som arbejdsgiver er det vigtigt at informere de ansatte om de pensionsvilkår, som indgår i ansættelsesaftalen. Så har den enkelte medarbejder også muligheden for at beslutte sig for, om det er nødvendigt med en privat pensionsopsparing ved siden af folkepensionen og en eventuel arbejdsmarkedspension/firmapension.

 

Yderligere information

Vil du vide mere om private pensionsopsparinger, kan du kontakte Pensionsinfo. Derudover kan Skattestyrelsen besvare spørgsmål, som gælder fradragsretten på de forskellige pensioner.

 

Besøg pensioninfo.dk

 

Kontakt Skattestyrelsen

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af