Firmapension i Sverige eller Danmark

Seneste opdateret 12-02-2024
Her kan du læse om firmapensionsvilkår for dine ansatte. Bemærk, at det har stor betydning, i hvilket land den ansatte bor, samt hvor arbejdet udføres.
Print

I Sverige hedder firmapension og arbejdsmarkedspension "Tjänstepension" og er en fast del af lønpakken i Sverige. Mens mange, men ikke alle, danske arbejdsgivere indbetaler til en firmapension i Danmark.

Vælg i nedenstående afsnit, om du vil læse mere om firmapension for ansatte i Sverige eller Danmark.

Firmapension (Tjänstepension) – for ansatte i Sverige

I Sverige tjener 9 ud af 10 ansatte ind til tjänstepension, som er tilsvarende firmapension og arbejdsmarkedspension i Danmark. Det vil sige, at arbejdsgiveren på den ansattes vegne tegner en tjänstepension, som bygger på en aftale mellem fagforeningen og arbejdsgiveren om, at lønmodtageren modtager en vis del af lønnen som pension.


To typer tjänstepension

Der findes to typer tjänstepension: den præmieafhængige pension, som placeres i fonde eller traditionelle forsikringer, og hvor pensionens størrelse afhænger af udviklingen i disse, samt den fordelsafhængige pension som indebærer, at lønmodtageren modtager en vis procent af slutlønnen i pension.

 

Hvad skal jeg huske som arbejdsgiver?

Det kan være en god idé at informere dine danske ansatte om, at den svenske tjänstepension ofte reguleres kollektivt i forhandlinger mellem fagforening og arbejdsgivere. I Danmark er det ofte individuelt mellem arbejdsgiver og ansatte.

Hvorom alting er, så havner den svenske tjänstepension ofte på et højere niveau end den tilsvarende danske. Ligesom det er tilfældet med den offentlige pension i Sverige, den allmänna pensionen, så optjener danske ansatte tjänstepension på samme vilkår som bosatte i Sverige - så længe de arbejder for en svensk arbejdsgiver.

Firmapension og ATP – for ansatte i Danmark

I Danmark er der intet krav om, at arbejdsgiveren skal indbetale til en firmapension/arbejdsmarkedspension. Som arbejdsgiver i Danmark bør du derfor tage stilling til, hvorvidt du ønsker at tilbyde dine ansatte firmapension eller ej. Hvis du ikke ønsker at tilbyde pension, bør du informere dine ansatte, således at de selv kan oprette en privat pensionsopsparing.


De fleste arbejdsgivere tilbyder firmapension

Selvom det er frivilligt, så vælger langt de fleste arbejdsgivere at tilbyde en pensionsaftale til sine ansatte. Det er almindeligt, at arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelsen tilbyder en pensionsaftale til den nye medarbejder. Det betyder, at arbejdsgiveren hver måned - udover lønnen - betaler et fast pensionsbidrag til en pensionskasse. Det er også almindeligt, at den ansatte selv indbetaler en vis procentdel af sin løn til pensionskassen. Et typisk eksempel er, at arbejdsgiveren betaler 10 % samtidig med, at den ansatte betaler 5 procent. 

 

Hvad skal arbejdsgiveren gøre?

Firmapension/arbejdsmarkedspension anses som et meget vigtigt supplement til den danske folkepension. Ønsker virksomheden at tilbyde firmapension til sine ansatte, så kan det være en god idé at kontakte PensionsInfo som en start. De kan tilbyde mere information om, hvordan man går til værks. Hvis du som arbejdsgiver vælger ikke at tilbyde pension, så bør du huske at oplyse om dette i forbindelse med ansættelsen.

 

ATP Livslang pension

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension og finansieres af bidrag fra både arbejdsgivere og arbejdstagere. Alle lønmodtagere, som er mellem 16 og 66 år, og som arbejder mere end otte timer om ugen, indgår i ATP-ordningen. ATP trækkes direkte fra den ansattes løn.

Alle virksomheder i Danmark, som har ansatte, skal betale ATP. Det gælder både danske og udenlandske virksomheder. Som arbejdsgiver er du pålagt at beregne og betale ATP-bidraget. Virksomheden betaler 2/3 af bidraget, mens den ansatte betaler den sidste 1/3. Arbejdsgiveren skal trække den ansattes bidrag direkte fra lønnen.

På ATP's hjemmeside kan du få mere information om omkostninger, indbetaling og meget andet. Du kan også kontakte ATP via mail eller telefon.

 

Læs mere på ATP's hjemmeside

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af