Pensionssystemet i Sverige og Danmark

Seneste opdateret 12-02-2024
Opbygningen af det svenske og danske pensionssystem er næsten ens. Der er en offentlig del, en privat del og en del, der er reguleret af arbejdsgiveren. Den største forskel mellem de to systemer er, hvor meget de forskellige dele udgør.
Print

Den offentlige del af pensionen

Folkepensionen i Danmark er noget lavere end den tilsvarende "allmän pension" i Sverige. Den danske pension består af et fast beløb, som kun udbetales til fulde, hvis man har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 40 år. Har man arbejdet i Danmark i kortere tid, for eksempel fire år, så får man 4/40 af den danske folkepension udbetalt. Den svenske pendant til folkepensionen, allmän pension, er til gengæld baseret på, hvor meget man har tjent gennem hele sit arbejdsliv. Derfor er den som regel højere.

 

Garantipension

Garantipension indgår også i den offentlige del, og er en statslig finansieret pension, der skal sikre, at personer der kun har haft meget lille eller slet ingen indkomst, har en indtægt, når personen kommer til pensionsalderen. For at have ret til fuld garantipension, skal du have boet i Sverige i 40 år. Garantipensionen er derfor mindre, hvis du har indkomstpension, udenlandske pensioner m.m.

Der gælder særlige regler omkring garantipensionen for folk, der er fra år 1937 eller før.

En afgørelse fra EU-Domstolen i december 2017 kan medføre store udfordringer af garantipensionen. Dette indebærer, at garantipensionen skal blandt andet beregne alle forsikringsperioder inden for EU/EØS og med støtte fra national lovgivning. Garantipensionen kan kun udbetales til personer med bopæl i Sverige. Dette indebærer også, at den offentlige pension fra de andre EU-lande vil blive taget med i udregningen.

Du kan kun modtage garantipension, hvis du har bopæl i Sverige. Udbetaling af garantipension fra Sverige til udlandet, herunder Danmark, ophørte fra og med 1. januar 2023. Afskaffelsen af garantipension til udlandet gælder for alle, som er født i 1938 eller senere, og som har bopæl uden for Sverige.

 

Arbejdsgiverdelen

En del af pensionen reguleres af dig som arbejdsgiver. Det drejer sig om den såkaldte firmapension/arbejdsmarkedspension i Danmark og tjänstepension i Sverige. I Danmark er det ikke alle arbejdsgivere, der har en aftale om at indbetale til pension. Desuden er de danske aftaler ofte individuelt styret, mens der i Sverige er tale om obligatoriske aftaler mellem arbejdsgiver og fagforening. Derfor er de svenske satser som regel noget højere.

 

Den private del af pensionen

Det er langt mere almindeligt med private pensionsopsparinger i Danmark end i Sverige. Det skyldes, at den danske folkepension, og eventuelt arbejdsgiverpension, samlet set udgør et mindre beløb end de tilsvarende pensioner i Sverige.

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af