Indkomstskat for arbejde i Sverige

Seneste opdateret 15-05-2024
Skat af den ansattes lønindkomst skal betales i det land, hvor arbejdet bliver udført. Det betyder, at en person der udfører sit arbejde i Sverige også bliver beskattet i Sverige, selv om personen er bosat i Danmark og ansat af en dansk arbejdsgiver.
Print

Danske arbejdsgivere, der ikke har fast drift i Sverige, er undtaget fra at indberette og betale skat i Sverige for deres ansatte. Dette gælder dog kun, hvis den totale arbejdsperiode er kortere end 183 dage over en 12 måneders periode, og der ikke er tale om udleje af arbejdskraft. 

Skatteprocent i Sverige

Hvis man er fuldt skattepligtig, skal man betale svensk kommunalskat og statslig skat. Kommunalskatten i Skåne varierer mellem 30-33 procent, alt afhængig af hvilken kommune, man bor i. Hvis din ansatte pendler fra Danmark til Sverige, og har almindelig beskatning, gælder en gennemsnitlig kommunalskat (32,37 procent i 2024). Ligesom i Danmark betales en form for tillægsskat når en persons indkomst overstiger et vist beløb - den såkaldte "skiktgränsen". 

  • Skiktgränsen for statslig indkomstskat er 598.500 SEK. Indkomster der overstiger dette beløb bliver beskattet med 20 procent.

Tallene gælder for indkomståret 2022.

Svensk indkomstskab for ansatte med bopæl i Danmark

En medarbejder, der dagligt pendler til Sverige til sit job, kan vælge mellem to måder at betale skat på, ved enten at ansøge om såkaldt SINK-beskatning, eller blive fuldt skattepligtig i Sverige. SINK, som er en forkortelse af "särskild inkomstskatt för utomlands bosatta", er en statslig bruttoskat på 25 procent. En ansat, der bliver beskattet efter SINK-ordningen har ikke ret til noget fradrag. Hvis man betaler almindelig svensk indkomstskat har man derimod ret til nogle fradrag, og betaler i det hele taget skat efter samme regler som andre, der er bosat i Sverige. 

 

Hvad skal du som arbejdsgiver gøre?

Hvis din virksomhed har ansatte, der dagligt pendler mellem et arbejde i Sverige og en bolig i Danmark, bør virksomheden råde ham eller hende til at kontakte det svenske skattevæsen, Skatteverket, på Øresunddirekt i Malmø. Der kan de ansatte få information om reglerne omkring SINK-beskatning eller almen beskatning.

 

Kontakt Skatteverket på Øresunddirekt i Malmø

Svensk indkomstskat for ansatte med bopæl i Sverige

Hvem indbetaler skatten? Hvis din virksomhed har fast driftssted i Sverige og ansatte der er skattepligtige i Sverige, er virksomheden forpligtiget til at trække så kaldt "preliminärskatt" (forskudsskat) eller "a-skatt" fra disse ansattes lønninger. 

Virksomheder uden fast driftssted i Sverige skal fra og med den 1. januar 2021 også registrere sig som arbejdsgiver og indberette "preliminärskatt" til Skatteverket.

 

Læs mere om skatteregistrering for udenlandske virksomheder

 

Læs mere om registrering af din virksomhed hos Skatteverket

 

For at din virksomheds skatteindberetning registreres korrekt, skal dine ansatte kunne fremvise et såkaldt "jämknings-beslut (skatteligning) eller SINK-beslutning fra Skatteverket. SINK-beslutninger gælder i henhold til ansatte, som er bosat i Danmark. Hvis ikke du kan fremvise disse beslutninger er du skyldig at indberette 30 procent i skat. 

 

Læs mere om ansøgning af "jämkning"

 

Læs mere om ansøgning af "SINK"

Skat ved distancearbejde

Hvis dine medarbejdere har distancearbejder (for eksempel hvis de arbejder hjemmefra) tæller dette som arbejde udført i bopælslandet. Dette kan derfor have påvirkning på, hvor medarbejderen er skatteskyldig.

 

Læs mere om skat ved hjemarbejde

Yderligere information

Kontakt Skatteverket på Øresunddirekts informationscenter i Malmø, for at få yderligere information om svensk beskatning for danske og svenske ansatte.

 

Kontakt Øresunddirekt Informationscenter

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Når du skal rekruttere medarbejdere fra Sverige

Der er en række ting, man bør tage højde for, når man vil rekruttere en ny medarbejder fra Sverige.

Huskeliste til din svenske medarbejder

Se hvilke trin din nye svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin danske løn.

Støttes af