Bogføring og økonomi med eller uden afdeling i Sverige?

Seneste opdateret 17-08-2023
Her kan du læse mere om bogføring og økonomi, der er forbundet med at lave forretning i Sverige. Bemærk, at det har betydning, hvorvidt din virksomhed har fast driftssted i Sverige eller ej.
Print

En dansk virksomhed, der driver erhvervsvirksomhed i Sverige, er skattepligtig i Sverige for den omsætning, der bliver genereret der.

Bogføring og økonomi – fast driftssted i Sverige

Når din virksomhed har et fast driftssted i Sverige - det vil sige et fast kontor eller filial - er den som udgangspunkt helt ligestillet med svenske virksomheder. Det vil sige, at den del af virksomheden, der ligger i Sverige, skal håndtere skat og bogføring efter svenske regler.

 

"Skatteanmälan" ved etablering

Når din danske virksomhed vil etablere et kontor i Sverige skal der udfyldes en 'Skatteanmälan för utländska företagare', blanket SKV 4632.

 

Hent blanket SKV 4632 på Skatteverkets hjemmeside

 

"Inkomstdeklaration" - årsopgørelse for virksomheder

Der skal også afleveres en årlig "inkomstdeklaration" til det svenske Skatteverket. Indkomstdeklarationen skal indsendes senest den 2. maj året efter indtjeningsåret, og baseres normalt på din virksomheds årsregnskab. Hvis din virksomhed ikke har udarbejdet et separat årsregnskab for den svenske del af omsætningen, er der mulighed for at basere indkomstdeklarationen på noget, der hedder et "förenklat årsbokslut". Det er typisk tilladt, hvis din virksomheds årlige nettoomsætning i Sverige ikke overstiger 3 millioner SEK. Dette gælder kun for enkeltmandsvirksomhed.

Hvis du har et aktieselskab, skal virksomheden indsende "inkomstdeklaration 2" til Skatteverket. Når "inkomstdeklaration 2" skal indsendes, bliver det styret af hvilket regnskabsår, som virksomheden har, dvs. når regnskaberne lukkes. Der er fire mulige datoer, som du kan finde via nedenstående link. En årsrapport skal også forelægges til svenske Bolagsverket.

 

Læs mere om "inkomstdeklaration 2" på skatteverket.se

 

Læs mere om årsrapporten til Bolagsverket

 

Moms eller "arbetsgivardeklaration"

Hvis din danske virksomhed er momspligtig, på grund af salg eller omsætning af varer i Sverige, skal der afleveres momsdeklaration til det svenske Skatteverket en gang om måneden eller kvartalsvis. Din virksomhed vil få momsdeklarationen tilsendt af Skatteverket, og du udfylder informationer om moms. Hvis du har haft ansat personale i Sverige, skal du udfylde en "arbetsgivardeklaration" om arbejdsgiverafgifter og fradragen skat. 

Vær dog opmærksom på, at ved så kaldt "business-to-business" (B2B) er det som udgangspunkt ikke nødvendig med momsregistrering.

 

Læs også: Guide til momsregistrering i Sverige

 

Mere information

 

Læs mere på Skatteverkets hjemmeside om satser og procentsatser for 2022

 

Bogføring og økonomi – uden fast driftssted i Sverige

 

Hvis din virksomhed ikke har et fast driftssted i Sverige, skal der ikke afleveres en ”inkomstdeklaration” til det svenske Skatteverk. Derimod skal der afleveres en momsdeklaration en gang om måneden, hvis din virksomhed er momspligtig med hensyn til salg eller omsætning af varer i Sverige.

 

Bemærk: Ny skattelovgivning i Sverige fra d. 1. januar 2021

Fra og med den 1. januar 2021 skal alle udenlandske virksomheder, der har medarbejdere som udfører arbejde i Sverige (heriblandt hjemmearbejde), registrere sig og betale skat for alt arbejde udført i Sverige - uanset om de har fast driftssted i landet eller ej.

 

Læs mere om skatteregistrering for udenlandske virksomheder

 

"Skatteanmälan"

Når din danske virksomhed vil bedrive handel i Sverige skal der udfyldes en 'Skatteanmälan för utländska företagare'. Vejledningen indeholder også information om, hvilke skatteregler der gælder 'udenlandske' virksomheder, som vil bedrive handel i Sverige uden fast driftssted i Sverige. 

 

'Skatteanmälan för utländska företagare' SKV 4632

 

Få vejledning til virksomhedsregistrering: SKV 418

 

Momsdeklaration for momspligtige virksomheder

Hvis din virksomhed er momspligtig i Sverige, skal der afleveres en momsdeklaration til det svenske Skatteverket en gang om måneden. Udgående moms skal redegøres for i den måned, hvor din virksomhed har leveret den relevante vare eller ydelse. Indgående moms skal redegøres for i den måned, hvor du har modtaget den relevante vare eller ydelse.

Vær dog opmærksom på, at ved såkaldt "business-to-business" (B2B) er det ikke nødvendigt med momsregistrering.

 

Læs også: Guide til momsregistrering i Sverige

Yderligere information

Hvis du ønsker mere information om bogføring, er du velkommen til at kontakte Skatteverket på Øresunddirekts Informationscenter i Malmø.

 

Kontakt Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Guide – når du skal etablere din virksomhed i Sverige

Der er mange ting at tage højde for, når du vil etablere en virksomhed i et andet land. 

Audiovox tog springet over Øresund

Audiovox er på en mission, der handler om at hjælpe mod støjrelateret høretab. Et problem, der er stort i Danmark men naturligvis tilsvarende større på det svenske marked. 

 

Støttes af