Guide til momsregistrering i Sverige

Seneste opdateret 05-07-2024
Sælger din danske virksomhed momspligtige varer eller ydelser i Sverige, skal den momsregistreres. Den svenske standardsats for moms er ligesom i Danmark på 25 procent, og du skal registrere din virksomhed hos det svenske skattevæsen Skatteverket. Her får du et overblik over, hvad der kræves af din virksomhed, og hvordan du bliver momsregistreret på den anden side af sundet.
Print

Er min virksomhed forpligtet til at blive momsregistreret i Sverige?

Hvis din danske virksomhed sælger momspligtige varer eller ydelser i Sverige, skal virksomheden som udgangspunkt momsregistreres i Sverige. Dette er uafhængigt af, hvorvidt virksomheden har fast driftssted i Sverige eller ej.

Du skal som udgangspunkt momsregistrere din virksomhed, hvis virksomheden beskæftiger sig med salg til privatpersoner (B2C) eller med varer og tjenester, der er handlet i Sverige. Her er normalsatsen for moms på 25 procent.

 

Den generelle momssats er 25 procent. Der er nogle varer og tjenester, der kan være 12, 6 og i nogle tilfælde momsfrie.

 

Læs mere om hvilke varer og tjenester, der er momspligtige her på Skatteverkets hjemmeside

 

Hvis din danske virksomhed sælger varer til en momsregistreret virksomhed i Sverige, behøver din virksomhed normalt ikke at lade sig momsregistrere, da det så er køberens ansvar at angive og betale momsen (omvendt skattepligt). Du skal skrive købers momsregistreringsnummer og angive, hvorfor du ikke har lagt moms på fakturaen (momsfritagelse/omvendt betalingspligt).

 

Vær opmærksom på, at selvom din virksomhed som udgangspunkt ikke skal betale moms i Sverige, så skal den i visse tilfælde stadig momsregistreres.

 

Læs mere om de undtagelser på Skatteverkets hjemmeside

 

Hvordan momsregistrerer jeg min virksomhed i Sverige?

Det er vigtigt, at du momsregistrerer din virksomhed, så snart du starter med at drive forretning med momspligtige varer i Sverige. Hvis du driver flere virksomheder, skal du som udgangspunkt registrere alle virksomhederne enkeltvist.

Du registrerer dine virksomheder hos det svenske skattevæsen Skatteverket. Dette gøres ved at udfylde blanket 4632, som skal udskrives, underskrives og sendes til Skatteverket. I denne blanket skal dit danske momsnummer eller CVR-nummer blandt andet fremgå. Find flere informationer om registreringsprocessen på Skatteverkets hjemmeside.

Når du har momsregistreret din virksomhed vil du modtage en udskrift, hvorpå dit momsregistreringsnummer (VAT-nummer) vil fremgå.

 

Læs mere om momsregistrering for danske virksomheder i Sverige her på Skatteverkets hjemmeside

 

Hent formular til momsregistrering for udenlandske virksomheder i Sverige på Skatteverkets hjemmeside

 

Hvad gør jeg efter momsregistrering?

Efter registrering vil du få en momsdeklaration tilsendt af Skatteverket, som skal udfyldes med informationer om moms og afleveres tilbage til Skatteverket. Momsdeklarationen kan findes på Skatteverkets hjemmeside og kan afleveres via post eller digitalt, hvis du har svensk bankID. I forbindelse med registreringen vælger du selv, om du vil deklarere din moms en gang i måneden, hvert kvartal eller årligt, alt afhængig af din omsætning.

 

Hent momsdeklarationen på Skatteverkets hjemmeside

 

Tilbagebetaling af moms

Du kan få refunderet betalt moms på varer og services købt i Sverige, hvis du ikke er forpligtet til at være momsregistreret. Momsrefusionen sker via skat.dk under ’Tast Selv Erhverv’.

 

Læs mere om momsrefusion på Skat.dk

 

Yderligere information

Skatteverket tilbyder gratis informationsmøder via webseminarier, hvor de hjælper med at besvare spørgsmål omhandlende momsregistrering og -betaling.

 

Se programmet for Skatteverkets informationsmøder hos Skatteverket

 

Se Skatteverkets informationsvideo om moms i Sverige (neders på siden)

 

Læs mere om momsregler ved salg til private i EU på skat.dk

 

Skatteverket har personale tilknyttet på Øresunddirekts informationscenter i Malmø, som kan hjælpe dig med dine spørgsmål om moms.

 

Kontakt Øresunddirekt for yderligere spørgsmål rettet til Skatteverket

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Guide – når du skal etablere din virksomhed i Sverige

Der er mange ting at tage højde for, når du vil etablere en virksomhed i et andet land. 

Simple Feast brugte Sverige som springbræt ud i verden

Simple Feast har udviklet sig til at være en populær grøn måltidsløsning – ikke bare i Danmark, men også udenfor landets grænser. En succesfuld etablering i Sverige baner vejen til større globale markeder.

Støttes af