Distance- og hybridarbejde i Sverige

Seneste opdateret 05-04-2024
I de senere år er det blevet mere normalt med såkaldt fjernarbejde/distancearbejde for medarbejdere, der bor i et land, men arbejder i et andet. Når man arbejder over landegrænsen mellem Danmark og Sverige, har det betydning for en række forhold for både medarbejder og arbejdsgiver, heriblandt i forhold til skat og social sikring.
Print

Skat og distancearbejde: Hvad gælder for medarbejderen? 

For medarbejdere, der arbejder i et privat firma i Sverige, men bor i Danmark, gælder typisk Øresundsaftalen: en skatteaftale mellem Danmark og Sverige.  

Aftalen betyder, at du hovedsageligt bliver trukket i skat fra det land, som du arbejder i - også selvom du i perioder arbejder hjemme fra bopælslandet.  Aftalen er gældende, når arbejdet i arbejdslandet udgør mindst halvdelen af den samlede arbejdstid over en 3-måneders periode. 

Hvis du har flere hjemarbejdsdage end det tilladte jf. øresundsaftalen, kan det have indflydelse på, i hvilket land, som du er skatteskyldig. 

 

Hvis du er offentligt ansat gælder Øresundsaftalen ikke. I så fald fordeles beskatningen af lønnen ud fra arbejdsdage i respektive arbejdsland. Dette betyder, at du bliver beskattet i Danmark af de dage, hvor du fysisk befinder dig i Danmark, mens at du skal betale svensk skat af de dage, hvor du arbejder fra Sverige. 

 

Læs mere om skat og distancearbejde

 

Skat og distancearbejde: Hvad gælder for virksomheden? 

Udenlandske virksomheder, der har medarbejdere som udfører arbejde i Sverige, er påkrævet at registrere sig hos Skatteverket i Sverige - også selvom man ikke har fast drift i Sverige. Almindeligvis ligger skattefradraget på 30 procent af lønnen af alt arbejde udført i Sverige.  

Registreringen gælder også for virksomheder med medarbejdere, der almindeligvis omfattes af Øresundsaftalen og normalt har mindre end 50 % distancearbejde over en tre-måneders periode. 

Obs: Hvis medarbejderen, der arbejder i Sverige, søger om "jämkning" (skatteligning) hos Skatteverket, behøver virksomheden ikke registrere sig i Sverige. Dette gælder også for virksomheder, der kan ansøge om at slippe for at lave skattefradrag i Sverige. 

 

Læs mere om skatteregistrering for virksomheder i Sverige

 

Læs mere om de svenske skatteregler på skatteverket.se

 

Social sikring ved distancearbejde 

Som hovedregel er din medarbejder socialt sikret i det land, som medarbejderen fysisk udfører sit arbejde i. Hvis din medarbejder udfører arbejde i Sverige, men bor i Danmark, vil medarbejderen umiddelbart blive socialt sikret efter svenske forhold. 

Hvis din virksomheds medarbejder udelukkende arbejder hjemmefra, er det i stedet bopælslandet, som medarbejderen bliver socialt sikret i. 

Der eksisterer desuden undtagelser for medarbejdere, der udfører arbejde i flere lande.  

 

Læs mere om social sikring i Sverige og Danmark

 

Læs mere om social sikring ved samtidigt arbejde i Danmark og Sverige

 

Hvis dine medarbejdere udfører arbejde i Sverige, kan din virksomhed vurderes til at skulle betale sociale arbejdsgiverafgifter i Sverige. Afgiften baseres på en procentdel af hver medarbejders bruttoløn. Procenten afhænger af, om virksomheden har fast drift i Sverige eller ej. 

 

Læs mere om sociale arbejdsgiverafgifter i Sverige og Danmark

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af