Udstationering i Sverige

Seneste opdateret 14-03-2023
Hvis du udstationerer en medarbejder i Sverige i en begrænset tidsperiode, for at udføre en tjeneste eller service, er det vigtigt, at du som arbejdsgiver registrerer udstationeringen hos det svenske Arbetsmiljöverket.
Print

Hvis du som dansk arbejdsgiver udsender arbejdskraft til Sverige, er du omfattet af de svenske regler inden for området. Både Danmark og Sverige følger EU’s grundlæggende regler indenfor udstationering, som er til for at sikre arbejdstagerens vilkår og arbejdsrettigheder i Sverige.

 

Hvad er en udstationering?

Der er tale om en udstationering, hvis din medarbejder bliver sendt til Sverige for at udføre en tjeneste over en begrænset tidsperiode hos en svensk arbejdsgiver (tjenestemodtageren). Den svenske tjenestemodtager kan både være en virksomhed, filial, myndighed, kommune eller privatperson, og skal betale for tjenesten, hvis der skal være tale om en udstationering.

 

Der er tale om en udstationeret arbejdstager, hvis personen:

 

  • Normalt arbejder udenfor Sverige

Personen, der udfører arbejdet, skal være ansat af en ikke-svensk arbejdsgiver og normalt arbejder i et land udenfor Sverige. Dvs. at der ikke er tale om en udstationering, hvis personen er ansat hos virksomheden i Sverige.

 

  • Udfører en tidsbegrænset tjeneste i Sverige

Der skal være tale om en begrænset tidsperiode med en klar start- og slutdato. Hvis udstationeringen løber over 12 måneder, er der tale om en langtidsudstationering, hvilket giver arbejdstageren flere rettigheder.

 

Eksempler på typiske udstationeringer i Sverige inkluderer tidsbegrænsede tjenester, hvor en person er udsendt for at plukke bær, male et hus eller installere en maskine mm.

 

Læs mere om udstationering på av.se

 

Hvordan skal jeg som arbejdsgiver forholde mig ved en udstationering i Sverige?

Ved udstationering af medarbejdere i Sverige, skal den danske arbejdsgiver registrere udstationeringen hos det svenske Arbetsmiljöverket. Registreringen skal ske senest på dagen, hvor den udstationerede medarbejder starter med at arbejde.

Registreringen sker elektronisk på Arbetsmiljöverkets hjemmeside, hvor arbejdsgiveren skal oprette en virksomhedskonto. Her skal informationer såsom CVR-nummer og adresse på virksomheden indtastes.

Derefter skal følgende registreres ifbm. udstationeringen:

  • Tjenestemodtagerens navn og/eller ID-nummer.
  • Tjenestemodtagerens adresse.
  • Navn og fødselsdato på medarbejderen, som skal udstationeres.
  • Den begrænsede tidsperiode, hvor medarbejderen forventes udstationeret.
  • Den udstationeredes arbejdssituation og -status. Eksempelvis, hvis medarbejderen er udstationeret direkte fra sin arbejdsgiver, eller via en tredjepart (vikarbureau etc.).
  • Navn og kontaktoplysninger på en kontaktperson hos tjenestemodtageren, som Arbetsmiljöverket kan kontakte.
  • Overlevere dokumentation til tjenestemodtageren i Sverige, som viser at arbejdsgiveren har registreret udstationeringen hos Arbetsmiljöverket

 

Hvis ovenstående ikke overholdes, kan arbejdsgiveren risikere bøder på op til 20 000 SEK pr. forseelse. Arbetsmiljöverket udfører løbende stikprøvekontroller og besøg hos virksomheder med udstationerede.

 

Anmeld en udstationering i Sverige på av.se

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af