Særligt om salg af tjensteydelser

Seneste opdateret 11-01-2024
Både Danmark og Sverige er underlagt EU's servicedirektiv, der skal gøre det lettere for virksomheder at levere tjenesteydelser i andre EU og EØS lande.
Print

Servicedirektivet omfatter en lang række tjenesteydelser inden for en række brancher. Hovedreglen er, at alle tjenesteydelser, som udføres af private virksomheder, er omfattet. For eksempel er områderne bygge- og anlægsvirksomhed samt ejendomsmæglervirksomhed omfattet af servicedirektivet. En række områder er dog undtaget, heriblandt finansielle ydelser, sundhedsydelser, vikarbureauer, m.v. 

 

Når du sælger tjenesteydelser i et andet land, har du ifølge servicedirektivet en række rettigheder og forpligtelser:

  • Hvis du som ejer af en dansk virksomhed ønsker at etablere dig eller levere tjenesteydelser, f.eks. på det svenske marked, kan du benytte dig af hjemmesiden verksamt.se/eugo. Hjemmesiden giver dig en indføring i forhold til de krav, som Sverige stiller til dig som virksomhed. På hjemmesiden kan du finde information om regler og tilladelsesordninger, og du kan udfylde og indsende din ansøgning online.

 

Gå til verksamt.se/eugo

 

  • Når du har sendt din ansøgning til den relevante svenske myndighed, er myndigheden forpligtiget til at samarbejde med den danske søstermyndighed, hvis der er behov for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Den svenske myndighed kan dermed som udgangspunkt ikke bede dig om at agere postbud mellem den danske og den svenske myndighed.

 

  • Du må ikke udsætte din kunde (virksomhed eller privatperson) for forskelsbehandling på baggrund af kundens nationalitet eller bopæl. Forskelsbehandling må kun finde sted, hvis dette kan begrundes i objektive kriterier som f.eks. faktuelle meromkostninger.

 

  • Du skal i god tid oplyse kunden om virksomhedens navn, og i hvilken form virksomheden drives.

 

  • Du skal, hvis kunden anmoder om det, oplyse om, hvorvidt du leverer flere forskellige former for serviceydelser, og hvorvidt du samarbejder med andre om leveringen af den pågældende tjenesteydelse. I så tilfælde skal du oplyse, hvordan du undgår eventuelle interessekonflikter. 

 

  • Hvis dit erhverv er lovreguleret (dvs. at du skal være autoriseret for at kunne udføre dit erhverv), skal du oplyse kunden om: hvilke faglige organisationer du er registreret i, din titel og hvilken medlemsstat der har udstedt titlen, hvilke faglige regler der gælder i det land, hvor du er etableret, samt hvordan kunden får adgang til de oplysninger.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

StoryHunts digitale fortællinger er nået til Sverige

Danske StoryHunts interaktive podcasts er kommet til Sverige, bl.a. via en aftale med verdens største e-sports-organisation. Læs historien om, hvordan man som dansk start-up tager turen over sundet til Sverige.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af