Hovedregler omkring social sikring i Sverige og Danmark

Seneste opdateret 05-04-2024
Grundlæggende siger reglerne om social sikring, at medarbejdere er socialt sikret og dermed sygesikret i det land, hvor de arbejder. Arbejdslandet bliver defineret som det land, hvor de fysisk udfører sit arbejde – ikke det land, hvor virksomheden er ejet eller har hovedkontor.
Print

Reglen omkring social sikring

Medarbejdere, der udfører deres arbejde i Danmark, bliver socialt sikret efter danske regler, og medarbejdere, der udfører deres arbejde i Sverige, bliver socialt sikret efter svenske regler.

Dette betyder altså, at medarbejderne er sygesikret i sit arbejdsland, og dermed følger det lands regler for sygefravær. Dette gælder uanset om de bor i det andet land, eller om virksomhedens hovedkontor er beliggende i det modsatte land.

 

Arbejde i to lande

Hvis den ansatte arbejder i begge lande og har mindre end 25 procent af sin arbejdstid i sin bopælsland, bliver den ansatte socialt sikret i det land, hvor virksomheden eller arbejdsgiveren hører til. Hvis den ansatte i stedet arbejder 25 procent eller mere i bopælslandet, bliver vedkommende socialt forsikret der.

I alle situationer hvor en medarbejdere arbejder i to eller flere lande skal der ansøges om en A1 attest – en afgørelse om social sikring.

 

Læs mere om A1 attest på forsakringskassan.se

 

Undtagelsen omkring arbejde i to lande er især vigtig for danske virksomheder. Hvis en svensk bosat medarbejder får sin sociale sikring overført til Sverige, skal den danske virksomhed betale sociale afgifter i Sverige. En dansk arbejdsgiver uden fast driftsted i Sverige betaler 19,8 procent (2022) af den ansattes bruttoløn i arbejdsgiverafgift. En dansk arbejdsgiver med fast driftsted i Sverige betaler 31,42 procent (2022).

 

Bemærk: Fra og med den 1. januar 2021 er arbejdsgiverafgiften blevet sænket til 19,73 procent for personer, der er født mellem 1999-2003 og som tjener op til 25.000 SEK i måneden. For personer i samme aldersgruppe, som tjener over 25.000 SEK i måneden er arbejdsgiverafgiften på 31,42 procent. 

Hvis den ansatte bor i Sverige og skal arbejde hjemme (25-50 procent af den totale arbejdstid), kan man søge om dispensation hos Udbetaling Danmark, om at den ansatte skal være socialt sikret i Danmark.

Hvis den ansatte som bor i Sverige skal arbejde i Sverige for en yderligere arbejdsgiver, skal personen ansøge om en A1 attest hos myndigheden i det land, hvor han/hun bor.

 

Søg om A1 attest i Sverige

 

Søg om A1 attest i Danmark

 

 

Yderligere information

Artiklerne i dette afsnit handler om social sikring for øresundspendlere i forskellige situationer. I artiklen "Samtidigt arbejde i Danmark og Sverige" kan du læse mere om, hvordan du som virksomhed forholder dig til svensk bosatte medarbejdere, der arbejder i begge lande.

 

Læs artiklen "Samtidigt arbejde i Danmark og Sverige"

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af