Social sikring for selvstændige

Seneste opdateret 15-02-2022
Som selvstændig hører du som udgangspunkt under de samme regler for social sikring som lønmodtagere. Det vil sige, at du er socialt sikret i det land, hvor du fysisk udfører dit arbejde.
Print

Hvis du vælger at udføre en del af dit arbejde i Sverige, kan din sociale sikring ændre sig. Det afhænger af, i hvilket land du bor, og om det arbejde, du udfører i Sverige, er en del af din selvstændige virksomhed, eller om det foregår som lønmodtager.

 

Dansk selvstændig, der udfører arbejde i Sverige

Hvis du bor i Danmark og er oprettet som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, kan du godt udføre en del af dit fysiske arbejde i Sverige og stadig være socialt sikret i Danmark. Du skal ansøge om Attest A1, som du finder på virk.dk. A1 attesten fungerer som dokumentation overfor de svenske myndigheder på, at du er socialt sikret i Danmark.

Hvis du bor og arbejder mere end 25 procent i Sverige, flyttes din sociale sikring over til den svenske side. Dette gælder uanset om din virksomhed er oprettet i Danmark eller Sverige. Også i denne situation skal du ansøge om en A1 attest.

 

Find A1 attest på virk.dk

 

Dansk selvstændig, der samtidig har arbejde som lønmodtager i Sverige

Hvis du bor i Danmark, er oprettet som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, men samtidig er lønmodtager i en virksomhed i Sverige, skal du være socialt sikret i Sverige. 

Denne regel gælder dog ikke, hvis du arbejder som selvstændig i et land og er lønmodtager i begge lande. Eksempelvis, hvis du også udfører arbejde hjemmefra for din arbejdsgiver.  

Du kan være socialt sikret i begge lande, hvis du var i ovenstående situation inden den 1. maj 2010. Dette gælder også, hvis du bor i Sverige, er selvstændig erhvervsdrivende i Sverige og samtidig er lønmodtager i Danmark, og din situation ikke har ændret sig siden 1. maj 2010.

Hvis du er lønmodtager i et land og selvstændig erhvervsdrivende i et andet land, og er blevet oprettet efter den 1. maj 2010, skal du være socialt sikret i det land, hvor du er lønmodtager i.

Har du samme type af arbejdsopgaver både som selvstændig erhvervsdrivende og som lønmodtager, bør du kontakte Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmø. I sådanne tilfælde er det muligt, at du skal være socialt sikret i det land, som du er selvstændig erhvervsdrivende i.

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

 

Yderligere information

Kontakt Udbetaling Danmark for mere information om dansk social sikring for selvstændige. Hvis du bor i Sverige, eller har planer om at flytte til Sverige, kan du kontakte Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmø for at høre mere om svensk social sikring.

 

Kontakt Udbetaling Danmark

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af