Registrering som arbejdsgiver i Sverige

Seneste opdateret 14-03-2023
Har du en dansk virksomhed, som vil ansætte personer, der kun skal udføre arbejde i Sverige, skal du registreres som arbejdsgiver i Sverige. Dette gælder uanset, om du har fast driftssted eller ej i Sverige.
Print

Registrering hos Skatteverket

Ifølge en svensk skattelovgivning, der trådte i kraft den 1. januar 2021, skal alle udenlandske virksomheder med ansatte, der udfører arbejde i Sverige, registreres som arbejdsgiver i Sverige - uanset om du har fast driftssted eller ej. Virksomheder er ifølge lovgivningen påkrævet at indberette og betale "preliminärskatt" (forskudsskat) hos Skatteverket for dine ansatte. Dette gøres gennem en såkaldt arbejdsgiverdeklaration.

 

Læs mere om skatteregistrering for udenlandske virksomheder

 

Du kan registrere dig som arbejdsgiver elektronisk eller ved at udfylde blanketten SKV4632 - begge gøres på Skatteverkets hjemmeside.

 

Registrer din virksomhed på skatteverket.se

 

Download og udfyld blanketten SKV4632

 

Arbejdsgiverdeklaration skal indberettes månedligt

Når du er blevet registreret som virksomhed, skal du redegøre for arbejdsgiverafgifter og skatteafdrag måneden efter, at du har udbetalt løn til den ansatte. Selv om du ikke har udbetalt løn, skal du deklarere "nul", hvis du har en ansat i Sverige.

Arbejdsgiverdeklarationen skal afleveres hos Skatteverket senest den 12. hver måned. Dette betyder, at hvis du har udbetalt løn i Februar, skal den redegøres for i arbejdsgiverdeklarationen senest den 12. marts.

Arbejdsgiverdeklarationen og skatteafdraget skal være betalt og uploadet på Skatteverkets konto senest på den sidste afleveringsdag. Du skal kun redegøre og betale arbejdsgiverafgifter for ansatte, som er social sikrede i Sverige.

Når du er registreret som arbejdsgiver i Sverige, kan du aflevere arbejdsgiverdeklarationen elektronisk. Dette kræver dog, at du har et svensk bank-ID. 

 

Læs mere på skatteverket.se

 

Du kan desuden aflevere arbejdsgiverdeklarationen som blanket. Her skal der både udfyldes "huvuduppgift" pr. periode, og "individuppgift" pr. betalingsmodtager. 

 

Find arbejdsgiverdeklarationen "Huvuduppgift" (SKV 4786)

 

Find arbejdsgiverdeklarationen "Individuppgift" (SKV 4788)

 

Blanketterne skal være sendt til Skatteverket senest den 12. i måneden efter lønudbetalingen og sendes på følgende adresse: 

Skatteverket
Utlandsskattekontoret
SE-205 31 Malmö
Sverige

 

Læs mere om skat for udenlandske virksomheder på skatteverket.se

 

Svensk socialforsikring

Ansatte, som udfører arbejde i Sverige, skal være socialt forsikrede i Sverige. Det betyder, at der skal indbetales sociale afgifter for den ansatte. Der er to måder, det kan gøres på:

  • Din virksomhed registrerer sig som arbejdsgiver i Sverige og kan dermed indbetale sociale afgifter
  • Den ansatte står selv for indbetaling af sociale afgifter

Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver bliver enig med din medarbejder om, hvem der skal betale de sociale afgifter.

 

Hvis den ansatte selv står for indbetaling af sociale afgifter

Hvis den ansatte selv skal betale de sociale afgifter, efter aftale med arbejdsgiver, betales afgifterne i form af arbejdsgiverafgifter.

For dem der vælger denne løsning, er det vigtigt at man registrerer det hos Skatteverket. Registrer via blanketten: "Anmälan - om skyldighet att redovisa och betala arbetsgivaravgifter på egen lön" (SKV 4738).

 

Hent blanket 4738 hos Skatteverket her

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Når du skal rekruttere medarbejdere fra Sverige

Der er en række ting, man bør tage højde for, når man vil rekruttere en ny medarbejder fra Sverige.

Huskeliste til din svenske medarbejder

Se hvilke trin din nye svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin danske løn.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af