Beskatning efter grænsegængerreglerne – for svenske ansatte i Danmark

Seneste opdateret 26-04-2024
Som udgangspunkt bliver medarbejdere, der er bosat i Sverige, betragtet som begrænset skattepligtige, hvilket betyder, at de kun kan få de fradrag, der er direkte relaterede til den skattepligtige indkomst i Danmark. Men hvis medarbejderen erfarer, at han eller hun vil komme til at modtage mindst 75 procent af sin samlede årsindkomst fra Danmark (opgjort efter særlige regler), kan medarbejderen vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglerne.
Print

Hvad indebærer grænsegængerreglerne?

Hvis en medarbejder bliver beskattet efter grænsegængerreglerne, har vedkommende ret til samme fradrag som en fuldt skattepligtig. Det vil sige som én, der bor i Danmark. Danmark har dog ikke ret til at beskatte eventuelle ikke-danske indkomster. For eksempel svensk aktieudbytte eller ejendomsavance osv., da medarbejderen ikke er bosat i Danmark.

 

Hvilke muligheder har man som beskattet efter grænsegængerreglerne?

En medarbejder, der bliver beskattet efter grænsegængerreglerne, kan få:

  • Personfradrag ligesom medarbejdere der er bosat i Danmark. Ved arbejde i Danmark en del af året, omregnes personfradraget i forhold til den aktuelle periode.
  • Sambeskatning – hvis medarbejderens ægtefælle slet ikke har nogen lønindkomst eller nogen anden indkomst, til eksempel svensk studiestøtte, svenske barselspenge (foräldrapenning) osv. Så vil medarbejderes få eventuelt uudnyttet personfradragsbeløb overført.
  • Kørselsfradrag (befordringsfradrag) for kørsel mellem hjem og arbejde.
  • Fradrag for kontingent til danske fagforeninger, efterløn og a-kasser - med mindre medarbejderen får fradrag for disse i den svenske selvangivelse.
  • Fradrag for indbetalinger til pensionsordninger.
  • Fradrag for renter på både danske og udenlandske lån og studielån
  • Fradrag for betalte underholdsbidrag.
  • Fradrag efter boligjobordningen (servicefradrag).

 

Yderligere information

Hvis du har en medarbejder, der er kvalificeret til at blive beskattet efter grænsegængerreglerne, kan du henvise medarbejderen til skat.dk for vejledning og information.

 

Læs om skat i Øresundsregionen på Skat.dk

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Når du skal rekruttere medarbejdere fra Sverige

Der er en række ting, man bør tage højde for, når man vil rekruttere en ny medarbejder fra Sverige.

Huskeliste til din svenske medarbejder

Se hvilke trin din nye svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin danske løn.

Støttes af