Personalegoder - beskatning i Sverige eller Danmark?

Seneste opdateret 10-12-2021
Ligesom i Danmark kan en ansat i Sverige modtage forskellige typer af goder fra sin arbejdsgiver, der ikke gives i form af kontanter. Dette kaldes personalegoder.
Print

Når du som arbejdsgiver betaler private omkostninger for en medarbejder ansat i Sverige eller Danmark, bliver det betragtet som et personalegode og beskattet i arbejdslandet.

Danmark som arbejdsland – ansatte med bopæl i Sverige

Hvis du som dansk arbejdsgiver giver dine ansatte et personalegode, altså en form for løn der ikke består af kontanter, skal det beskattes i Danmark.

Personalegoder sidestilles med løn og skal derfor, med nogle få undtagelser, beskattes. Et personalegode bliver som regel vurderet ud fra markedsværdien. Visse mindre personalegoder beskattes dog ikke. 

 

Du kan læse mere om personalegoder på skat.dk

 

Undtagelser - personalegoder der ikke er skattepligtige

Nogle typer af personalegoder er ikke skattepligtige, dette gælder:

 • Computer eller en parkeringsplads ved arbejdsstedet, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed 
 • Arbejdsgiverbetalt datakommunikation i forbindelse med en hjemmearbejdsplads
 • Nogle sundhedsudgifter som arbejdsgiveren afholder til behandling ved sygdom eller ulykke
 • Uddannelsesudgifter som arbejdsgiveren betaler

Yderligere information

Få yderligere information om beskatning af personalegoder på skat.dk.

 

Du kan læse mere om personalegoder på skat.dk

Besøg skat.dk: Erhverv

Sverige som arbejdsland – ansatte med bopæl i Danmark eller Sverige

Med mindre det fremgår udtrykkeligt af Skatteverkets information, at et personalegode er skattefri, er den skattepligtig. Et personalegode bliver som regel vurderet ud fra markedsværdien. Værdien af personalegodet ligestilles med kontant løn.

Hvis den ansatte selv har betalt for et personalegode, der er skattepligtig, bliver vurderingen sat ned med et beløb tilsvarende det, den ansatte har betalt.

 

Eksempler på personalegoder

 • Arbejdstøj og arbejdsredskaber
 • Bil
 • Bolig
 • Forsikringer
 • Gaver
 • Husholdningsydelser
 • Sygepleje
 • Kost
 • Computer
 • Personalepleje, motion og helseprodukter
 • Rabatter, bonus, personaleoptioner og lån
 • Rejser


Yderligere information

Kontakt Skatteupplysningen på Skatteverket for yderligere information om beskatning af personalegoder, på telefon +46 856 48 51 60.

Yderligere information

Kontakt Øresunddirekts Informationscenter i Malmø om information om beskatning af personalegoder i Sverige og Danmark.

Kontakt Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Når du skal rekruttere medarbejdere fra Sverige

Der er en række ting, man bør tage højde for, når man vil rekruttere en ny medarbejder fra Sverige.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Huskeliste til din svenske medarbejder

Se hvilke trin din nye svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin danske løn.

Støttes af