Personalegoder - beskatning i Sverige eller Danmark?

Seneste opdateret 26-04-2024
Ligesom i Danmark kan en ansat i Sverige modtage forskellige typer af goder fra sin arbejdsgiver, der ikke gives i form af kontanter. Dette kaldes personalegoder.
Print

Når du som arbejdsgiver betaler private omkostninger for en medarbejder ansat i Sverige eller Danmark, bliver det betragtet som et personalegode og beskattet i arbejdslandet.

Danmark som arbejdsland – ansatte med bopæl i Sverige

Hvis du som dansk arbejdsgiver giver dine ansatte et personalegode, altså en form for løn der ikke består af kontanter, skal det beskattes i Danmark, hvis medarbejderen har arbejdet på stedet i Danmark helt eller i hvert fald i det omfang, Øresundsaftalen finder anvendelse.

 

Læs mere om distance- og hybridarbejde

 

Læs mere om skat for ansatte i eller fra Sverige

 

Personalegoder sidestilles med løn og skal derfor, med nogle få undtagelser, beskattes. Et personalegode bliver som regel vurderet ud fra markedsværdien. Visse mindre personalegoder beskattes dog ikke.

 

Læs mere om personalegoder på Skat.dk

 

Undtagelser - personalegoder der ikke er skattepligtige

Nogle typer af personalegoder er ikke skattepligtige, dette gælder:

 • Parkeringsplads eller Brobizz, som medarbejderen bruger i forbindelse med arbejde.
 • Arbejdsgiverbetalt datakommunikation i forbindelse med en hjemmearbejdsplads
 • Nogle sundhedsudgifter som arbejdsgiveren afholder til behandling ved sygdom eller ulykke
 • Computer og relateret udstyr, hvordan med det?
 • Uddannelsesudgifter som arbejdsgiveren betaler, og som har arbejdsmæssig relevans.
Sverige som arbejdsland – ansatte med bopæl i Danmark eller Sverige

Hvis din medarbejder udelukkende arbejder i Sverige, vil ydelsen i de fleste tilfælde blive beskattet i Sverige. Hvis din medarbejder arbejder delvist i Sverige, og Øresundsaftalen ikke gælder, vil beskatningen af personalegodet blive delt mellem Sverige og Danmark baseret på fordelingen af arbejdstid mellem landene. Værdien i Danmark beregnes efter de danske regler, og værdien i Sverige beregnes efter de svenske regler.

 

Medmindre det fremgår udtrykkeligt af Skatteverkets information, at et personalegode er skattefri, er den skattepligtig. Et personalegode bliver som regel vurderet ud fra markedsværdien. Værdien af personalegodet ligestilles med kontant løn.

 

Hvis den ansatte selv har betalt for et personalegode, der er skattepligtig, bliver vurderingen sat ned med et beløb tilsvarende det, den ansatte har betalt.

 

Hvis din medarbejder er socialt sikret i Sverige, skal værdien af personalegodet indgå i grundlaget for arbejdsgiverbidrag, og du skal også trække forskudsskat af medarbejderens løn og indbetale den til det svenske skattevæsen.

 

Læs mere om arbejdsgiverdeklaration her | Øresunddirekt

 

Eksempel: når Øresundsaftalen gælder

En person, der bor i Sverige og er ansat af en dansk virksomhed. Personen arbejder 40 procent i Sverige og 60 procent i Danmark. I dette tilfælde gælder Øresundsaftalen.

Personen har en dansk firmabil. I dette tilfælde vil 100 procent af værdien af fri bil blive beregnet efter danske regler og blive beskattet i Danmark.

Eksempel: når Øresundsaftalen ikke gælder

En person, der bor i Sverige og er ansat af en dansk virksomhed. Personen arbejder 60 procent i Sverige og 40 procent i Danmark. Så Øresundsaftalen gælder ikke. Personen har en dansk firmabil. I dette tilfælde vil 40 procent af værdien af fri bil beregnet efter danske regler blive beskattet i Danmark, og 60 procent af værdien af fri bil beregnet efter svenske regler beskattes i Sverige.

Den eneste undtagelse er, hvis det på en eller anden måde kan bevises, at fordelen kun er knyttet til udførelsen af opgaver i et af landene, så vil hele værdien af fordelen blive beskattet i det land.

 

Eksempler på personalegoder i Sverige

 • Arbejdstøj og arbejdsredskaber, som medarbejderen også kan bruge privat
 • Bil (läs vår artikel om firmabil)
 • Bolig
 • Forsikringer
 • Gaver
 • Husholdningsydelser (Rot och rut)
 • Sygepleje
 • Kost
 • Computer
 • Personalepleje, motion og helseprodukter
 • Rabatter, bonus, personaleoptioner og lån
 • Rejser

 

Læs mere om svenske regler for personalegoder for virksomheder og organisationer på Skatteverket.se

Yderligere information

Kontakt Øresunddirekts Informationscenter i Malmø om information om beskatning af personalegoder i Sverige og Danmark.

 

Kontakt Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Når du skal rekruttere medarbejdere fra Sverige

Der er en række ting, man bør tage højde for, når man vil rekruttere en ny medarbejder fra Sverige.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Huskeliste til din svenske medarbejder

Se hvilke trin din nye svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin danske løn.

Støttes af