Guide: Skat for ansatte i eller fra Sverige

Seneste opdateret 30-03-2022
Har din virksomhed ansatte i eller fra Sverige? Få overblikket over diverse skatteforhold, når du har medarbejdere fra eller i Sverige.
Print
1.

Dansk indkomstskat – for arbejde, der er udført i Danmark

Hvis din virksomhed ansætter medarbejdere, fra eksempelvis Sverige, som udfører deres arbejde i Danmark, skal de som udgangspunkt betale dansk indkomstskat.  

I så fald skal virksomheden eller dens medarbejder i kontakt med Skattestyrelsen for at ansøge om et skattepersonnummer og forskudsopgørelse/skattekort. 

 

Læs mere om dansk indkomstskat for svenske ansatte

2.

Begrænset skattepligtig – for ansatte i Danmark med bopæl i Sverige

Medarbejdere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, er som regel begrænset skattepligtigi Danmark. Dette betyder, at man bliver beskattet efter danske skattesatser og kun kan få fradrag, der er relateret til den skattepligtige arbejdsindkomst i Danmark. 

 

Læs mere om begrænset skattepligt i Danmark

3.

Grænsegængerreglerne – for ansatte i Danmark med bopæl i Sverige

Medarbejderne, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, kan vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglerne, hvis de modtager mindst 75 procent af sin samlede årsindkomst fra Danmark. 

 

Læs mere om grænsegængerreglerne

4.

Svensk indkomstskat – for ansatte, der arbejder i Sverige

Hvis din virksomhed har ansatte, som arbejder i Sverige, skal arbejdet som udgangspunkt beskattes efter svenske forhold. Dette gælder også, selvom virksomheden er dansk og den ansatte bor i Danmark.  

En medarbejder, der pendler mellem Danmark og Sverige, kan vælge mellem at være fuldt beskattet i Sverige eller betale SINK-skat.  

Hvis man er fuldt skattepligtig i Sverige, betaler man skat efter samme forhold som andre, der lever i Sverige. Dette indebærer, at man skal man betale svensk kommunalskat og statslig skat, og samtidig har ret til diverse fradrag. 

 

Læs mere om svensk indkomstskat

5.

SINK-skat - for arbejde, der er udført i Sverige

En medarbejder, der bor i Danmark og arbejder i Sverige, kan vælge at betale SINK-skat (särlig inkomstskat för utomlands bosatta). Ved SINK-skat betaler medarbejderen en lavere skattesats (25 %), men har derimod ikke ret til samme fradrag, som en fuldt beskattet medarbejder i Sverige. 

 

Læs mere om svensk SINK-skat

6.

Årsopgørelse for ansatte i Danmark og Sverige

Medarbejdere, der bor i Danmark og arbejder i Sverige, og omvendt, skal både udfylde årsopgørelse i Danmark og Sverige: en svensk deklaration og et danskt oplysningsskema (selvangivelse). 

Øresunddirekt vejleder hvert år medarbejdere, der bor og arbejder i hhv. Sverige og Danmark, i at udfylde den danske og svenske årsopgørelse. 

 

Læs vores vejledning til den danske årsopgørelse

 

Eller kontakt Skatteverket på Øresunddirekts informationscenter for personlig vejledning.

 

Kontakt Skatteverket på Øresunddirekt

7.

Skat ved distance- og hybridarbejde

For pendlere mellem Danmark og Sverige, der arbejder i et privat firma, gælder typisk Øresundsaftalen. Det indebærer normalt, at der bliver trukket skat i det land, som du arbejder i, selv om du har nogle distancearbejdsdage for eksempel i hjemlandet. Aftalen er gældende, når arbejdet i landet du pendler til, udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i hver løbende 3-måneders periode. 

Hvis du har flere distancearbejdsdage end det tilladte jf. øresundsaftalen, kan det have indflydelse på, i hvilket land, som du er skatteskyldig. 

 

Læs mere om skat ved distance/hybridarbejde

8.

Skatteregistrering for virksomheder med ansatte i Sverige

Hvis en virksomhed har ansatte i Sverige, skal den registreres som arbejdsgiver – uanset om den har fast fysisk drift i landet eller ej. Virksomheden skal som udgangspunkt betale skattefradrag på 30 procent for al arbejde udført i Sverige.  

Der gælder forskellige regler alt afhængig af, om medarbejderen arbejder mere eller mindre end 50 % i Sverige.  

 

Læs mere om skatteregistrering for virksomheder

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Støttes af