Brancheorganisationer og netværk

Föreningen Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv er virksomhedernes repræsentant i Sverige. Vores opgave er, at øge forståelsen for erhvervslivet og arbejde for at alle virksomheder i Sverige skal have de mest optimale betingelser for deres arbejde og vækst. Svenskt Näringsliv repræsenterer 60.000 små, mellemstore og store virksomheder. Disse er organiseret i 50 industri- og arbejdsgiverforbund.  

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 5.600 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca. 70.000 medarbejdere. Dansk Byggeris medlemmer skal kunne udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen, konkurrenceevnen og indtjeningen. Dansk Byggeris vigtigste opgaver er derfor at sikre overenskomster, yde service, øve politisk indflydelse og deltage i den politiske debat.

Dansk Industri

DI er erhvervslivets organisation for 10.000 medlemsvirksomheder med over 1,4 mio. medarbejdere i Danmark og i udlandet. DI arbejder bl.a. med at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet og med at forbedre virksomhedernes rammevilkår på områder som arbejdskraft, skat, klima og integration. DI forhandler også de største kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked.

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer et stort antal virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, videnservice og rådgivning, oplevelse, transport og service.  Det er Dansk Erhvervs mission at gøre det attraktivt at drive erhvervsvirksomhed i Danmark. Vi er medlemmernes sparringspartner og politiske talerør.

Medicon Valley

Medicon Valley er en fælles organisation for medicobranchen, som vil fremme forskningsprojekter og netværkssamarbejde på tværs af Sundet.

Handelskammaren

Handelskammeret er en privat organisation, som varetager sydsvenske virksomheders interesser. Vi påvirker virksomhedernes vilkår gennem bl.a. udvikling af infrastruktur og uddannelsessytemer. Vi støtter forretninger gennem service inden for international handel og via forskellige uddannelser. Vi samler virksomheder i forskellige netværk og gennem vores mange møder. Handelskammeret har omkring 2.800 medlemsvirksomheder, og findes i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs og södra Halland län.

Företagarna

Dette er Sveriges største virksomhedsorganisation med et netværk af 70.000 virksomheder.

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL er en arbejdsgiver- og interesseorganisation. Medlemmerne er Sveriges 290 kommuner og 18 "landsting" samt regionerne Skåne og Västra Götaland.