Skattefradrag for svenske og danske ansatte

Seneste opdateret 27-01-2020
En medarbejder, der arbejder i Sverige kan få svensk fradrag, men der er stor forskel i, om medarbejderen bor i Danmark eller Sverige.
Print

Læs i nedenstående om reglerne for skattefradrag for dine danske og svenske medarbejdere.

Skattefradrag – for ansatte med bopæl i Sverige.

En ansat, der både bor og udfører sit arbejde i Sverige, bliver beskattet i Sverige, også selv om personen er ansat af en dansk arbejdsgiver. Det betyder at den ansatte skal betale svensk statslig og kommunal skat, og har ret til samme fradrag som andre svensk bosatte. Med mindre personen også har indtægter, for eksempel renter, i Danmark, behøver hun eller han kun at udfylde en svensk selvangivelse, eller ”deklaration”.


Hvilke svenske fradrag findes der?

Et skattefradrag hedder på svensk et "avdrag".  Ligesom i Danmark kan man i Sverige trække omkostninger fra i skat hvis de har direkte sammenhæng med arbejdet, og er såkaldte omkostninger for indkomsternes erhvervelse.

Eksempler på fradragsberettigede omkostninger er: kørsel mellem bopæl og arbejdsplads, forøgede leveomkostninger af forskellig art, renteudgifter og tjenesterejser. På Skatteverkets hjemmeside findes en liste over hvilke omkostninger, en svensk ansat kan trække fra i skat, samt kravene der skal være opfyldt for at omkostningerne bliver fradragsberettigede.

Skattefradrag – for ansatte med bopæl i Danmark

De fleste pendlere, der bor i Danmark og kun arbejder i Sverige, vælger at blive beskattet efter SINK-ordningen, hvilket indebærer at de bliver beskattet med 25 procent, men ikke har ret til nogle fradrag.

Hvis en pendler vælger almindelig svensk beskatning i Sverige under særlige betingelser, dvs. blive beskattet efter "inkomstskattelagen", skal hun eller han betale svensk statslig skat og kommunalskat, men har ret til at gøre fradrag i sin svenske selvangivelse - dog ikke for renter, pga. de danske regler. 

Yderligere information

Kontakt Skatteverket på Øresunddirekts informationscenter i Malmø, for at få yderligere information om svensk beskatning og fradrag.

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Når du skal rekruttere medarbejdere fra Sverige

Der er en række ting, man bør tage højde for, når man vil rekruttere en ny medarbejder fra Sverige.

Huskeliste til din svenske medarbejder

Se hvilke trin din nye svenske medarbejder skal igennem for at få udbetalt sin danske løn.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af