Markedsinformation, Sverige

Udenrigsministeriet - Eksportrådet

Vi kan fremskaffe markedsoplysninger om eksempelvis mulige kunder, partnere og konkurrenter, prisforhold og lovgivning m.v. Vores rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov, ressourcer, udviklingspotentiale og erfaring med eksport og det svenske marked. Vores mål er at skabe afgørende værdi for alle vores kunder - derfor måler og evaluerer vi værdiskabelsen og tilfredsheden efter hvert afsluttet projekt.

Business Sweden- Invest in Sweden

Invest in Sweden assisterer udenlandske virksomheder, der vil etablere sig i Sverige. De tilbyder etableringsrådgivning, markedsinformation samt hjælp til placering i Sverige.

  • Tlf: +46 8 588 660 00

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network er Europa-Kommissionens informations- og rådgivningsnetværk for små og mellemstore virksomheder. Vi har kontorer i både Sverige og Danmark og kan hjælpe din virksomhed med: 1) information og rådgivning om eksportmuligheder, 2) at finde udenlandske samarbejdspartnere (leverandører, distributører, teknologiske samarbejdspartnere osv.) samt 3) besvarelse af spørgsmål om EU.

Copenhagen Business School - Erhvervsservice

Dette er en erhvervsservice ved CBS Bibliotek, der bl.a. kan skaffe markedsoplysninger, artikler samt levere materialer fra bibliotekets egne omfattende samlinger. Alle opgaver behandles fortroligt.

Øresund Kommunikation

Øresund Kommunikation, der har 10 års erfaring i at øge forståelsen mellem dansk og svensk erhvervsliv, tilbyder bl.a. foredrag, som giver svar på, hvad man skal være opmærksom på, når man vil handle med svenskere: forhandlingskultur, erhvervsmentalitet, lederens rolle, fordomme, vigtige sprogfælder m.v. Foredraget er både informativt og underholdende. Øresund Kommunikation tilbyder også lynkurser i svensk.

Tendens Øresund

TendensØresund er en publikation, der analyserer integrationen og udviklingen i Øresundsregionen. Du kan for eksempel læse statistik og analyser af områder som flytninger over Øresund, erhvervsstrukturen, den økonomiske udvikling og befolkningsudviklingen i Øresundsregionen. Analyserne er resultatet af et samarbejde på tværs af Øresund mellem statistikere og analytikere ved flere organisationer i Øresundsregionen. 

SAXIS

At skulle starte en virksomhed op fra bunden i et andet land, kan være ekstremt tidskrævende og ikke mindst dyrt. Det kan derfor være værd at købe en eksisterende virksomhed, der allerede har netværk, leverandører, samarbejdspartnere og kunder.

Saxis har virksomheder til salg i Sverige og arbejder med at bygge bro mellem erhvervsdrivende i de to lande der gerne vil købe eller sælge virksomheder af hinanden. Vi kan hjælpe med juridiske dokumenter, køber søgning, at finde den rette virksomhedsmægler eller finde den bedste investering for dig.

Patent- och Registreringsverket

Står for varemærkeansøgninger og patentbeskyttelse både i Sverige og i udlandet.

Länsstyrelsen i Skåne

Kan informere om konkurrencespørgsmål. 

Statistiska Centralbyrån, SCB

Det svenske modstykke til Danmarks Statistik

Bibliotekernes Företagsservice (Erhvervsservice)

På hovedbiblioteket i Malmö finder du "Företagsservice" (Erhvervsservice). Her har du mulighed for at lave en enkel markedsundersøgelse, finde lister med kontaktoplysninger over potentielle kunder og finde eksport- og importkontakter.

"Företagsservice" arbejder i netværk med lokale og regionale organisationer og rådgivere, der kan hjælpe dig, der er selvstændig erhvervsdrivende.  Det betyder konkret, at Företagsservice kan sætte dig i forbindelse med den rette organisation eller person inden for dit område. Det er drop in på Företagsservice.