Sociale arbejdsgiverafgifter i Sverige eller Danmark

Seneste opdateret 04-05-2021
Læs mere om, hvilke regler der gælder i forhold til dine ansattes social sikring. Bemærk, at det har stor betydning, i hvilket land den ansatte udfører sit arbejde, samt hvor den ansatte bor.
Print

I hvilket land dine ansatte er socialt sikret i, afhænger af, hvor de fysisk udfører deres arbejde. Hvis din virksomhed har ansatte, der udfører deres arbejde i Sverige, er de socialt sikrede efter svenske regler. Og omvendt, hvis din virksomhed har ansatte, der udfører deres arbejde i Danmark, er de socialt sikrede efter danske regler. Det gælder uanset hvor medarbejderne bor, og uanset hvor virksomheden er ejet eller har hovedkontor.

Svensk arbejdsgiverafgift – for ansatte der arbejder i Sverige

Det svenske system for social sikring af ansatte ser anderledes ud end det danske. I stedet for AM-bidrag og evt. pension betaler udenlandske arbejdsgivere uden fast driftssted i Sverige en afgift på 19,8 procent (2020) af hver medarbejders bruttoløn, udover lønnen. Arbejdsgivere med fast driftssted i Sverige betaler en afgift på 31,42 procent (2020). Udover den grundlæggende arbejdsgiverafgift, som er fastlagt af svensk lov, tilkommer der i mange tilfælde afgifter, der er aftalt med de svenske faglige organisationer. Det betyder, at arbejdsgiverafgifter i mange tilfælde er oppe på omkring 30 procent af bruttolønnen.

Når de ansatte skal gøre brug af sin sociale sikring, ved eksempelvis barsel, skal de henvende sig til den svenske myndighed Försäkringskassan. Hvis medarbejderne bliver syge, er det arbejdsgiveren, der efter sygelønperioden (14 dage), melder den ansatte syg hos Försäkringskassan. Når sygelønperioden slutter, skal arbejdsgiveren kontakte Försäkringskassan.

 

Hvad skal du som arbejdsgiver gøre?

Når du som dansk virksomhed ikke har et fast driftssted i Sverige, skal der laves en "Skatteanmälan för utländska företagare" (SKV 4632). Derefter indkræver Skatteverket arbejdsgiverafgift for hver af dine svenske ansatte. En vejledning til processen med at registrere sig finder du i SKV 418 på Skatteverkets hjemmeside.

 

Hent en vejledning til virksomhedsregistrering her (SKV 418)

 

Hent blanket "4632 - Skatteanmälan för utländska företagare"

Hent blanket "418 - Företagsregistrering" 

 

Bemærk, at de svenske sociale sikringsydelser bliver styret af Försäkringskassans regler og ikke af ansættelseskontrakt eller danske aftaler. Hvis du som dansk arbejdsgiver er i tvivl om, hvordan du bør udforme kontrakterne til dine svenske medarbejdere, for at de passer ind i det svenske sociale sikringssystem, kan du søge juridisk rådgivning, eller eventuelt kontakte en svensk arbejdsgiverorganisation for at få gode råd. Se links nederst i artiklen.

 

Når ansatte ikke udelukkende arbejder i Sverige

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at reglerne ændrer sig, hvis en ansat udfører arbejde i både Sverige og Danmark. Eksempelvis hvis en dansk-bosat medarbejder, der er ansat på et svensk kontor udfører hjemmearbejde i Danmark, eller hvis medarbejderen samtidig arbejder for en anden virksomhed i Danmark, tilhører personen dansk social sikring.

 

Læs mere i artiklen "Samtidigt arbejde i Danmark og Sverige"

 

Når dansk bosatte medarbejdere bliver afskedigede

En ansat, der bor i Danmark, hører under svensk social sikring så længe han eller hun arbejder i Sverige. Men hvis ansættelsen ophører, bliver den ansattes sociale sikring overført til bopælslandet. Som arbejdsgiver bør du gøre dine dansk-bosatte medarbejdere i Sverige opmærksomme på, at den sociale sikring følger arbejdslandet.

Bemærk: At hjemarbejde grundet corona/covid-19 IKKE påvirker hvilket land din medarbejder er socialsikret i.

 

Læs mere om hjemarbejde grundet corona og social sikring på borger.dk

 

Yderligere information

På Försäkringskassans hjemmeside kan du læse mere om, hvilke rettigheder dine svenske ansatte har under de svenske regler for social sikring. Du kan finde de aktuelle satser for "arbetsgivaravgifter" på Skatteverkets hjemmeside. Du kan også få information, og evt. få mere at vide om kontrakter for svenske ansatte, hos Svenskt Näringsliv - deres informationsportal hedder Ekonomifakta.se.

 

Gå til ekonomifakta.se

Dansk arbejdsgiverafgift – for ansatte der arbejder i Danmark

Ansatte, der udfører deres arbejde i Danmark, bliver som udgangspunkt socialt sikret efter danske regler.

 

Når ansatte ikke udelukkende arbejder i Danmark

Som arbejdsgiver er det vigtigt at være opmærksom på, at reglerne ændrer sig hvis en ansat udfører noget af sit arbejde i Sverige, eller hvis hun eller han samtidig arbejder for en anden virksomhed i Sverige.

 

Læs artiklen "Samtidigt arbejde i Danmark og Sverige"

 

Når svensk-bosatte medarbejdere bliver afskediget

En ansat, der bor i Sverige, hører under dansk social sikring, så længe personen arbejder i Danmark. Men hvis ansættelsen ophører, bliver den ansattes sociale sikring overført til bopælslandet med umiddelbar virkning, og vedkommende skal melde sig arbejdsløs i Sverige på sin første ledige dag.

Som arbejdsgiver bør du informere dine medarbejdere om reglerne, og gøre dine svensk-bosatte medarbejdere opmærksomme på, at den sociale sikring følger arbejdslandet.

 

Yderligere information

Kontakt Udbetaling Danmark for at få mere at vide om reglerne omkring social sikring af svenske medarbejdere.

 

Kontakt Udbetaling Danmark

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af