Spørgsmål: Fast ansættelse kontra konsulent?

Jeg overvejer at overtage et firma i Malmø. Har et lignende selskab i DK. Kan jeg sende en af mine medarbejdere, som vil blive aflønnet i mit danske selskab, over for at arbejde i det svenske selskab. Derefter fakturere arbejdstiden som konsulenttimer til det svenske selskab. Hun vil være eneste medarbejder. Eller skal hun ansættes af det svenske firma?

Svar

2. december 2021
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga! Ur ett svenskt arbetsrättsligt perspektiv är det inga problem att arbeta i Sverige som konsult anställd i det danska bolaget. Ni bör dock titta närmare på vad som gäller avseende arbetstagarens socialförsäkring. Huvudregeln är att det är arbetsgivarlandets socialförsäkring som den anställde omfattas av. Det finns flera undantag beroende på vilken verksamhet som bedrivs och vart personen är bosatt. Var arbetstagaren är socialförsäkrad har betydelse för vilket lands regler ni som arbetsgivare ska följa när det gäller till exempel sjukförsäkring, pension, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning, barnbidrag och sjukpenning, vilket också kan påverka om det är mer förmånligt ur bl.a. skattesynpunkt att vara anställd i det svenska bolaget (med rätt till de villkor som gäller enligt svensk arbetsrättslig lagstiftning) eller om personen bör arbeta utsänd från Danmark som konsult.

 

Læs mere om sociale arbejdsgiverafgifter ved arbejde i Sverige og Danmark

Læs mere om social sikring ved samtidigt arbejde i Sverige og Danmark

Støttes af