Barselsorlov for danske ansatte i Sverige

Seneste opdateret 05-05-2021
Ansatte, der udfører deres arbejde i Sverige, er socialt sikrede i Sverige. Også selvom de arbejder for en dansk virksomhed, og uanset om de bor i Sverige eller Danmark. Hvis din virksomhed har ansatte, der fysisk udfører deres arbejde i Sverige, har de derfor også ret til barselsorlov efter svenske regler.
Print

Svenske barselsregler - föräldraledighet

Den svenske barselsorlov er betydelig længere end den danske, da den sammenlagt er 480 dage. Moderen og faderen har hver ret til 240 af de 480 dage. Den ene forælder kan overdrage sine dage til den anden forælder med undtagelse af 90 dage, som er reserveret til henholdsvis moder og fader. Den svenske barselsydelse kaldes for "föräldrapenning".

 

Barselsorlov før og efter fødslen

Inden fødslen har moderen ret til at holde orlov med barselsydelse i op til 60 dage før beregnet fødsel. Disse 60 dage indgår i de samlede 480 dage, og trækkes altså fra det antal dage, som kan anvendes efter fødslen. Har moderen et fysisk krævende eller risikofyldt arbejde, som gør, at hun ikke kan arbejde under sin graviditet, kan hun søge om "graviditetspenning". Kontakt Försäkringskassan for mere information.

Faderen har ret til at holde orlov med barselsydelse i 10 dage i forbindelse med fødslen og efter moderens hjemkomst fra sygehuset. Orloven skal afholdes inden 60 dage efter, at barnet er kommet hjem. 

 

Hvis den ene forælder arbejder i Sverige og den anden i Danmark

I en familie, hvor den ene forælder arbejder i Sverige og den anden i Danmark, har den dansk-ansatte ret til barsel efter danske regler, og den svensk-ansatte ret til barsel efter svenske regler. Begge forældre kan dog ikke tage det, der svarer til fuld barselsorlov, i deres arbejdsland. I stedet bruger man et system, hvor den enes barselsorlov bliver 'trukket fra' den andens. 

Den forælder, der starter med at holde barselsorlov, skal dokumentere overfor det andet lands myndigheder, hvor meget barselsorlov, der er blevet afholdt. Når den anden forælder så vil holde barselsorlov, bliver der lavet en beregning, hvor det allerede afholdte barselsorlov 'trækkes fra'.

 

Yderligere information

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmø for mere information om svenske barselsregler.

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af