Barselsdagpenge for ansatte i Sverige og Danmark

Seneste opdateret 05-04-2024
Ansatte der bor i Danmark, men udfører sit arbejde i Sverige, har ret til barselsydelser på samme vilkår som svensk-bosatte medarbejdere. Det betyder, at de har ret til svenske barselsdagpenge – såkaldt ”föräldrapenning”. Det samme gælder omvendt ansatte i Danmark, der bor i Sverige, som har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.
Print
For medarbejdere, der arbejder i Danmark og bor i Sverige

Ansatte, der arbejder i Danmark, er socialt sikret i Danmark, og har ret til barselsorlov og ydelser efter danske regler, også selvom de bor i Sverige.

Ligesom med ansatte, der er dansk-bosatte, bliver den enkeltes barselsvilkår afgjort af faglige aftaler og ansættelsesaftaler i Sverige. Der er altså i udgangspunktet ingen forskel på dansk-bosiddende og svensk-bosiddende ansatte, når det kommer til reglerne omkring løn under barsel.

Hvis den ansatte skal have udbetalt barselsdagpenge, er det derfor Udbetaling Danmark, der skal udbetale ydelsen.

For medarbejdere, der arbejder i Sverige og bor i Danmark

Föräldrapenning - svenske barselsdagpenge

I Sverige taler man ikke, som i Danmark, om løn under barsel eller om barselsdagpenge. Den ydelse, der bliver udbetalt til forældre i forbindelse med barsel, hedder "föräldrapenning", og er en del af det svenske sociale sikringssystem, hvor du som arbejdsgiver skal indbetale en "arbetsgivaravgift" for hver medarbejder.

 

Hvad skal du som arbejdsgiver gøre?

Föräldrapenning bliver udbetalt af den svenske myndighed Försäkringskassan, og det er medarbejderen selv, der skal ansøge om ydelsen. Det er også Försäkringskassan, der beregner, hvor meget den enkelte kan få i föräldrapenning, ud fra den ansattes løn. Henvis derfor dine medarbejdere til Försäkringskassan på Øresunddirekts informationscenter i Malmø eller til Försäkringskassans hjemmeside.

Har du har ansatte i Sverige, hvis partner arbejder i Danmark, bliver den enes barselsorlov 'trukket fra' den andens. De skal kontakte Försäkringskassan samt Udbetaling Danmark for at finde ud af, hvordan dage og uger bliver afregnet, og hvordan det giver mest mening for dem at fordele sit barselsorlov.

Kontakt eventuelt også den relevante arbejdsgiverorganisation for at få råd og vejledning om, hvordan du skriver ansættelseskontrakt med ansatte, der pendler mellem en bopæl i Danmark og arbejdet i Sverige.

Yderligere information

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmø for mere information om svensk og dansk barselsydelse.

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af