Barselsorlov for ansatte i Sverige og Danmark

Seneste opdateret 05-04-2024
Dine medarbejdere har som udgangspunkt ret til barsel i det land, hvor de er socialt sikrede - agtet bopælslandet. Hvis din medarbejder arbejder i Sverige, har personen ret til barsel efter svenske regler, mens at medarbejdere der arbejder i Danmark har ret til barsel efter danske forhold.
Print

Ansatte, der udelukkende udfører deres arbejde i Sverige, er socialt sikrede i Sverige. Også selvom de arbejder for en dansk virksomhed, og uanset om de bor i Sverige eller Danmark. Hvis din virksomhed har ansatte, der fysisk udfører deres arbejde i Sverige, har de derfor også ret til barselsorlov efter svenske regler.

 

Ansatte, der i stedet kun arbejder i Danmark, er socialt sikret i Danmark, og har ret til barselsorlov og ydelser efter danske regler, også selvom de bor i Sverige.

Der er altså i udgangspunktet ingen forskel på dansk-bosiddende og svensk-bosiddende ansatte, når det kommer til barsel. Dog skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at hvis den ansatte har en partner, der arbejder i Sverige, kan dette påvirke, hvordan den ansatte vælger at holde sin barselsorlov.

Barselsorlov for ansatte i Sverige

Svenske barselsregler - föräldraledighet

Den svenske barselsorlov er betydelig længere end den danske, da den sammenlagt er 480 dage: 390 baseret på indtægt og 90 på laveste niveau (180 SEK pr dag). Moderen og faderen har hver ret til 240 af de 480 dage. Den ene forælder kan overdrage sine dage til den anden forælder med undtagelse af 90 dage, som er reserveret til henholdsvis moder og fader. Den svenske barselsydelse kaldes for "föräldrapenning".

 

Barselsorlov før og efter fødslen

Inden fødslen har moderen ret til at holde orlov med barselsydelse i op til 60 dage før beregnet fødsel. Disse 60 dage indgår i de samlede 480 dage, og trækkes altså fra det antal dage, som kan anvendes efter fødslen. Har moderen et fysisk krævende eller risikofyldt arbejde, som gør, at hun ikke kan arbejde under sin graviditet, kan hun søge om "graviditetspenning". Kontakt Försäkringskassan for mere information.

Den anden forælder har ret til at holde orlov med barselsydelse i 10 dage i forbindelse med fødslen. Orloven skal afholdes inden 60 dage efter, at barnet er kommet hjem. 

 

Hvis den ene forælder arbejder i Sverige og den anden i Danmark

I en familie, hvor den ene forælder arbejder i Sverige og den anden i Danmark, har den dansk-ansatte ret til barsel efter danske regler, og den svensk-ansatte ret til barsel efter svenske regler. Begge forældre kan dog ikke tage det, der svarer til fuld barselsorlov, i deres arbejdsland. I stedet bruger man et system, hvor den enes barselsorlov bliver 'trukket fra' den andens. 

Den forælder, der starter med at holde barselsorlov, skal dokumentere overfor det andet lands myndigheder, hvor meget barselsorlov, der er blevet afholdt. Når den anden forælder så vil holde barselsorlov, bliver der lavet en beregning, hvor det allerede afholdte barselsorlov 'trækkes fra'.

Barselsorlov for ansatte i Danmark

Barselsorlov, hvis den ene forælder arbejder i Sverige og den anden i Danmark

I en familie, hvor den ene forælder arbejder i Sverige og den anden i Danmark, har den dansk-ansatte ret til barsel efter danske regler, og den svensk-ansatte ret til barsel efter svenske regler. Men begge forældre kan ikke tage det, der svarer til fuld barselsorlov i deres arbejdsland. I stedet bruger man et system, hvor den enes barselsorlov bliver 'trukket fra' den andens. 

Den forælder, der starter med at holde barselsorlov, skal dokumentere overfor det andet lands myndigheder, hvor meget barselsorlov, der er blevet afholdt. Når den anden forælder så vil holde barselsorlov, bliver der lavet en beregning, hvor det allerede afholdte barselsorlov 'trækkes fra'. Bemærk, at den svenske barselsorlov er betydeligt længere end den danske.

 

Hvad skal du som arbejdsgiver gøre?

Hvis du har ansatte, som har en partner, der arbejder i Sverige, kan du råde dem til at kontakte Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö for at finde ud af, hvordan dage og uger bliver afregnet, samt hvordan det giver mest mening for dem at fordele barselsorloven.

Kontakt eventuelt også den relevante arbejdsgiverorganisation for at få råd og vejledning om, hvordan du skriver ansættelseskontrakt med ansatte, der er bosat i Sverige.

 

Yderligere information

Kontakt Udbetaling Danmark for at få mere at vide om reglerne for afregning af barselsorlov.

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmø for mere information om svenske barselsregler.

 

Gå til Udbetaling Danmark

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af