Hvis din virksomhed går konkurs i Sverige

Seneste opdateret 24-02-2022
Hvis du ikke længere kan betale din virksomheds drift eller gæld, kan du begære virksomheden konkurs. Du begærer din virksomhed konkurs i Sverige hos den lokale byret Tingsrätten.
Print

Ansøg om konkurs af din virksomhed hos Tingsrätten i Sverige 

I alle tilfælde er det hos Tingsrätten (den svenske byret) at du ansøger om konkurs af din virksomhed. Hos Tingsrätten vil en konkursforvalter tage beslutningen om, hvorvidt din virksomhed kan erklæres konkurs eller ej.  

Hvis din virksomhed bliver erklæret konkurs, vil forvalteren overtage virksomhedens tilgange/ressourcer for at sikre, at din gæld bliver afbetalt.

 

Ansøg om konkurs hos Tingsrätten

 

Skat ved konkurs 

Tingsrätten meddeler automatisk Skatteverket om din virksomheds konkurs, når den er gået igennem. Skatteverket afmelder derefter din virksomhed for F-skatt, moms og som arbejdsgiver i Sverige. Du behøver derfor ikke selv meddele Skatteverket, hvis din virksomhed går konkurs, men bemærk, at det er virksomhedens ansvarlige, der er ansvarlig for at indsende virksomhedens indkomstdeklaration til Skatteverket.  

Bemærk desuden, at du fortsat skal betale skat af dine indkomster, efter du har begæret din virksomhed konkurs. 

Konkurs af enkeltmandsvirksomhed

Hvis du begærer en enkeltmandsvirksomhed konkurs, vil en konkursforvalter fra Tingsrätten overtage forvaltningen af din virksomhed i den efterliggende periode. 

Den ansvarlige for virksomheden vil fortsat stå på som ejer af virksomheden, og det vil samtidig være denne persons personlige ansvar at betale sin gæld, efter at virksomheden er blevet erklæret konkurs. Dette gælder indtil retten for at opkræve penge ophører.  

 

Læs mere om konkurs af enkeltmandsvirksomheder på verksamt.se

 

Læs mere om afregistrering for skat ved konkurs på verksamt.se

 

Læs mere om deklaration og regnskab ved konkurs

Konkurs af aktiebolag (aktieselskab)

Hvis du driver et aktieselskab i Sverige, kan enten du som virksomhedsansvarlig eller dem du er i gæld til, begære din virksomhed konkurs. I begge tilfælde sker konkursbegæringen hos Tingsrätten, som vil udse en konkursforvalter til at overtage virksomhedens forvaltning i den efterliggende periode. Det er også konkursforvalteren som beslutter, om virksomheden skal drives videre eller om den skal lukkes ned. Hvis virksomheden bliver vurderet egnet til at blive drevet videre, vil konkursboet blive tildelt et organisationsnummer og igen anses som en arbejdsgiver.  

Når Tingsrätten har begæret din virksomhed konkurs, meddeler de Bolagsverket, som registrerer dit selskab som under konkurs. Derefter kan man ikke ændre i selskabets oplysninger, heriblandt navn etc.  

Hvis du er ansvarlig i virksomheden (typisk folk i bestyrelsen) og bliver anset for at have “handlet groft uagtsomt eller uansvarligt med vilje” ifbm. virksomhedens konkurs, kan du blive bedt om personligt at stå for betalingen af virksomhedens skatter og afgifter. Dette kaldes for “företrädaransvar”. Dette kan typisk undgås ved at begære om konkurs af dit selskab i god tid.  

 

Læs mere om konkurs af aktiebolag på verksamt.se

 

Læs mere om afregistrering for skat ved konkurs på verksamt.se

 

Læs mere om deklaration og regnskab ved konkurs

Konkurs af andre virksomhedsformer

Hvis du vil begære konkurs af et handels- eller kommanditselskab, en økonomisk forening, samt en andelsboligforening i Sverige, gælder visse regler og krav.  

 

Læs mere om konkurs af handels- og kommanditselskaber i Sverige

 

Læs mere om konkurs af økonomiske foreninger i Sverige

 

Læs mere om afvikling af andelsboligforeninger i Sverige

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af