Pasning af sygt barn - svenske og danske regler

Seneste opdateret 05-04-2024
Her kan du læse om regler for pasning af sygt barn for ansatte i Danmark eller ansatte i Sverige. Bemærk, at det kan have stor betydning, i hvilket land den ansatte bor, samt hvor arbejdet udføres.
Print

Svenske regler for pleje af sygt barn adskiller sig en del fra de danske regler. Læs nedenunder om de forskellige regler og vilkår.

Svenske regler – for ansatte, der udfører sit arbejde i Sverige

Ansatte, der udfører sit arbejde i Sverige, er socialt sikrede efter svenske regler, også selv om de arbejder for en dansk virksomhed. De svenske regler for pleje af sygt barn adskiller sig en del fra de danske.

Medarbejdere, der er ansat i Sverige, har som udgangspunkt ret til at være hjemme med et sygt barn 60 dage per barn og år. Det fungerer altså ikke som i Danmark, hvor det er almindeligt, at forældre kun får barnets første sygedag fri. I visse tilfælde kan en ansat få udvidet sin ret til 120 dage i stedet for 60.

Særlige regler gælder for børn under 8 måneder eller over 12 år.

 

Tillfällig föräldrapenning ved pasning af sygt barn (VAB)

Mens den ansatte er hjemme med et sygt barn får han eller hun ikke løn men "tillfällig föräldrapenning" - i daglig tale ’VAB’. Denne består af ca. 80 procent af den almindelige løn, og bliver dækket af den "arbetsgivaravgift", som virksomheder skal indbetale for hver medarbejder, som en del af det svenske system for social sikring.

Den ansatte skal selv meddele arbejdsgiveren og Försäkringskassan om barnets sygdom, og sende den nødvendige dokumentation for at få "tillfällig föräldrapenning".

 

Yderligere information

Læs mere om reglerne for "tillfällig föräldrapenning" på Försäkringskassans hjemmeside.

 

Gå til Försäkringskassans hjemmeside

Danske regler – for ansatte, der udfører sit arbejde i Danmark

Medarbejdere der er bosat i Sverige og arbejder i Danmark er socialt sikrede i Danmark, og følger derfor samme regler som ansatte, der bor i Danmark, når det gælder løn under sygdom – egen sygdom eller barns sygdom.


Forskelle i reglerne for pasning af sygt barn

Hvis din virksomhed ansætter en person, som bor i Sverige, der ikke tidligere har arbejdet i Danmark, vil reglerne være lidt anderledes end dem, de er vant til fra det svenske arbejdsmarked. I Sverige har man, til forskel fra i Danmark, ret til at være hjemme med et sygt barn op til 120 dage per barn og år, og man får såkaldt "tillfällig föräldrapenning" imens. En person, der ikke tidligere har været ansat i Danmark, er altså ikke vant til det danske system at man har "barns første sygedag" fri, og derefter selv må sørge for pasning eller tage en fridag.

 

Yderligere information

Det er en god idé at nævne overfor nyansatte med bopæl i Sverige, at der er forskelle i reglerne for pleje af sygt barn. Henvis dem evt. til Borger.dk, eller Øresunddirekts hjemmeside, for mere information.

 

Besøg oresunddirekt.dk

 

Læs mere om barn syg og fravær på Borger.dk

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af