Langtidssygemelding i Sverige

Seneste opdateret 05-04-2024
Ansatte, der udfører sit arbejde i Sverige, er socialt sikrede efter svenske regler, også selv om de arbejder for en dansk virksomhed. De svenske regler for langtidssygemelding er lidt anderledes end de danske.
Print

Sjukpenning fra Försäkringskassan

De første 14 dage, en ansat er syg, har medarbejderen (med undtagelse af den første sygedag) ret til "sjuklön" fra arbejdsgiveren. Men derefter overgår medarbejderen til at få "sjukpenning" fra den svenske myndighed Försäkringskassan. Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at kontakte og informere Försäkringskassan, hvis en medarbejder er syg i mere end 14 dage og derfor skal have "sjukpenning". Försäkringskassan kræver lægeerklæring fra dag 15 i sygdomsperioden. 

"Sjukpenning" bliver dækket af den "arbetsgivaravgift", som virksomheder skal indbetale for hver medarbejder.

 

Regler for langtidssygemelding

Det er Försäkringskassan, der håndterer sager om sygefravær og retten til "sjukpenning", og ikke kommunen, som det er i Danmark. Det er også Försäkringskassan, der afgør, hvor lang tid en medarbejder kan blive ved med at være sygemeldt og få "sjukpenning". I modsætning til danske regler har man som arbejdsgiver ikke ret til at fyre en ansat, mens personen er sygemeldt.

 

Yderligere information

Læs mere om reglerne for "sjukpenning" og de svenske regler for langtidssygemelding på Försäkringskassans hjemmeside.

 

Gå til Försäkringskassans hjemmeside

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan få omkostningsfri hjælp med dine spørgsmål omkring at etablere eller drive business på tværs af Øresund.

Se nedenstående muligheder:

Støttes af