Etablering i Sverige

Udenrigsministeriet - Eksportrådet

Eksportrådet kan bistå med al nødvendig rådgivning i forbindelse med etablering - fx stiftelse af datterselskab, rekruttering af medarbejdere m.v. Derudover kan vi udarbejde markedsanalyser, der er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov. Disse kan f.eks. indeholde en gennemgang af konkurrenter, prisforhold, lovgivningsmæssige krav, vurdering af kundegrundlaget, identifikation af afsætningskanaler og samarbejdspartnere.

Näringslivskontoret i Malmö

Näringslivskontoret kan hjælpe dig med at skabe de relevante kontakter til de lokale og regionale leverandører og servicevirksomheder. Vi kan tilbyde information og vejledning, hvis du ønsker at starte en virksomhed i Malmø, samt give dig relevant og målrettet information om Malmøs erhvervsliv. Gennem aktiv markedsføring støtter vi væksten for lokale virksomheder, attraherer nye erhvervsaktører til Malmø, og støtter og udvikler Malmøs virksomhedsnetværk.

Malmö stads Företagslots

"Företagslotsen" -en firmarådgiver - besvarer dine spørgsmål og vejleder dig inden for kommunens områder.
Har du brug for en tilladelse? Brug for hjælp med at udfylde en formular? Ønsker du at vide, hvilke regler der gælder for din virksomhed? Kontakt os gerne.

ØresundsUtveckling

Vi tilbyder virksomheder kvalificeret hjælp til at finde kunder, leverandører, distributionssystemer m.v. på begge sider af Øresund. Vores to rådgivere har begge 30 års erfaring fra ledende positioner inden for dansk og svensk erhvervsliv, og har dermed et omfattende netværk og personlige kontakter.

  • Vi kontaktes i Danmark via max@immax.dk og mobil +45 23715571

Näringslivsavdelningen i Lund

Näringslivsavdelningen arbejder for at stimulere entreprenørskab og nye virksomheder i Lund Kommune.

ALMI Företagspartner

ALMI Företagspartner har som mål, at flere innovative ideer bliver kommercialiseret med succes, at flere livskraftige virksomheder startes og udvikles, samt at flere virksomheder øger sin konkurrenceevne og oplever tilvækst. Vi tilbyder finansiering og rådgivning.

Verksamt

Webportalen Verksamt drives og udvikles af Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Tillväxtverket og Skatteverket. Den henvender sig til dig, som har eller vil starte en virksomhed. Verksamt hjælper dig, som starter, driver og udvikler virksomhed, med at finde de rigtige kontakter til myndigheder og offentlige organisationer.

Business Sweden

Business Sweden assisterer udenlandske virksomheder, der vil etablere sig i Sverige. De tilbyder etableringsrådgivning, markedsinformation samt hjælp til placering i Sverige.

Invest in Skåne - en del af Business Region Skåne

Invest in Skåne er en del af markedskoncernen Business Region Skåne, og har til opgave at tiltrække udenlandske investreringer til Skåne samt at fremme skånske virksomheders eksport og internationalisering. Organisationen tilbyder gratis rådgivning og støtte til udenlanske virksomheder, der ønsker at etablere sig i Skåne. Derudover gives der rådgivning og støtte til skånske virksomheder, der er klar til at tage skridtet og træde ind på det internationale marked. 

SAXIS

At skulle starte en virksomhed op fra bunden i et andet land, kan være ekstremt tidskrævende og ikke mindst dyrt. Det kan derfor være værd at købe en eksisterende virksomhed, der allerede har netværk, leverandører, samarbejdspartnere og kunder.

Saxis har virksomheder til salg i Sverige og arbejder med at bygge bro mellem erhvervsdrivende i de to lande der gerne vil købe eller sælge virksomheder af hinanden. Vi kan hjælpe med juridiske dokumenter, køber søgning, at finde den rette virksomhedsmægler eller finde den bedste investering for dig.

Europa-Kommissionens portal til erhvervslivet

Her er der praktiske oplysninger på flere sprog og offentlige tjenester på nettet for virksomheder, der ønsker at gøre forretning i andre EU-lande. Oplysningerne er udarbejdet i samarbejde mellem Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder.