1. Vælg virksomhedsform i Sverige

For at din etablering i Sverige skal blive en succes, er det naturligvis vigtigt, at du har en god forretningside, og at der er et marked for dine varer eller tjenesteydelser. Det er imidlertid også vigtigt, at du vælger den rigtige virksomhedsform i Sverige. 

På verksamt.se kan du læse om forskellige virksomhedstyper, og hvordan de fungerer. 

Valg af virksomhedsform

I Sverige er der, ligesom i Danmark, forskellige mulige virksomhedsformer at vælge mellem. Forskellene ligger blandt andet i forhold som: antal ejere, hæftelse, bestyrelsesforhold og krav om indskud.

Det er ikke muligt at give et entydigt svar på, hvilken virksomhedsform man skal etablere sig med. Men hos Bolagsverket, der svarer til Erhvervsstyrelsen i Danmark, kan du få et overblik over, hvilke muligheder der findes, og hvilke konsekvenser de forskellige former har. Det er også muligt at få hjælp til at vælge virksomhedsform.