Spørgsmål: Svensk och dansk pension samtidigt

Hej! Jag är 37år gammal. Har arbetat i Sverige i 10år och nu planerar jag flytta och arbeta i Danmark. Hur kommer min pension ser ut när jag är 67 år gammal? Tack för hjälpen!

Svar

2. juni 2023
Pension

Hej,


Det är en väldigt svår fråga att svara på. Det som du har tjänat in i Sverige kommer ingen att kunna ta ifrån dig. Du behåller dina intjänade värden via eventuella tjänstepensioner. Du behåller även dina intjänade pensionsrätter till det allmänna systemet. Hur stor din pension blir vid 67 år kommer att vara påverakt av så många olika bitar. Lönenivå, avkastning på kapital, om arbetsgivaren erbjuder tjänstepension och mycket annat. Ska du flytta och arbeta i Danmark kommer du förmodligen vid pensionering behöva att hantera både svensk och dansk pension. Men utfallet kan endast stå skrivet i stjärnorna. 


Støttes af