Spørgsmål: Dansk virksomhed ansætter medarbejder i Sverige

Hej Vi har en dansk medarbejder som er flyttet til Sverige (hans kone er svensk) og vi er blevet gjort opmærksom på at vi derfor skal oprette et svensk datterselskab for at aflønne ham korrekt og at vi som arbejdsgiver skal afregne de sociale omkostninger til den svenske stat. Kan det være rigtigt og er det den nemmeste ansættelsesmæssige løsning?

Svar

21. oktober 2021
Aftaler og kontrakter

Hej och tack för din fråga! När ett utländskt bolag anställer personal i Sverige kan den verksamheten komma att anses som ett fast driftställe, vilket medför skyldighet för bolaget att betala inkomstskatt i Sverige. Därför bör ett utlänskt bolag som har verksamhet i Sverige registrera en filial i Sverige, eller ett svenskt aktiebolag, och ta fram ett anställningsavtal som utgår ifrån svensk rätt. 


Støttes af