Spørgsmål: Momsrefusion

Hej, Jeg har et spørgsmål vedr. refusion af moms: Jeg har et dansk momsregisteret firma, hvor jeg har bedt et svensk firma om at levere nogle varer til et andet svensk firma. Jeg har herefter modtaget en faktura fra leverandøren af varerne, som er pålagt svensk moms, eftersom varerne aldrig har forladt Sverige. Jeg fakturerer derefter den svenske kunde med en faktura, der hverken er blevet pålagt dansk eller svensk moms. Er det muligt for mig at få refunderet den svenske moms uden at etablere et firma i Sverige? Altså kan mit danske firma være momsregisteret i Sverige, men ikke have hverken firma eller adresse i landet?

Svar

3. november 2020
Skat og moms

Hej,

Det finns inget krav på att ha en faktisk etablering för att kunna vara momsregistrerad, utan även utländska företag kan vara registrerade.

Som jag förstår omständigheterna gör ditt danska företag inköp av varor i Sverige, vilka säljs vidare inom landet till ett svenskt företag. Under förutsättning att kunden är momsregistrerad i Sverige samtidigt som ditt företag saknar etablering här i landet är det normalt den svenske köparen som blir momsskyldig för inköpet (s.k. omvänd betalningsskyldighet). En utländsk säljare kan dock frivilligt välja att vara skattskyldig för sin omsättning och hantera moms precis som vilket svenskt företag som helst, d.v.s. med krav på en svensk momsregistrering där såväl utgående som ingående skatt redovisas i momsdeklarationen. 

Så länge ditt företag fakturerar med tillämpning av omvänd betalningsskyldighet (och inte heller ska vara registrerad av annat skäl) finns det tyvärr ingen möjlighet att få tillbaka den svenska momsen i en momsdeklaration. Du måste istället använda dig av det elektroniska återbetalningssystemet för EU-företag, vilket innebär att du skickar in en ansökan om återbetalning till SKAT i Danmark (se länk).

Denna ansökan vidarebefordras till Skatteverket som tar beslut om eventuell refusion. Vänligen observera att en momsåterbetalning är förenad med vissa villkor och att ansökan måste ha kommit in senast 30 september året efter inköpet.

Støttes af