Spørgsmål: Fakturering avseende konsulttjänster från Danmark till Sverige

Hej! Vi är en nyetablerad dansk konsulentverksamhet, som snart ska skicka vår första faktura till en svensk samarbetspartner. Avtalat belopp är 20 000 SEK ex moms, men vi har precis läst oss till att vi inte kan lägga till moms eftersom det rör handel med Sverige - stämmer detta? Vad betyder det i så fall för totalbeloppet? Kommer vi att behöva betala momsen själva på den danska sidan, och ska därför lägga till pengar på fakturan? Är det andra saker vi borde tänka på kring samarbeten i Sverige i framtiden? Tack på förhand!

Svar

3. november 2020
Skat og moms

Hej,

Tack för din fråga! Vi måste börja med att identifiera vad det är ni säljer för att bestämma vilka momsregler som blir tillämpliga här. Det råder enligt min uppfattning ingen tvekan om att ni tillhandahåller tjänster (med tjänst avses allt annat än materiella ting, däribland fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft).

Av frågeställningen framgår dock inte exakt vad tjänsterna innefattar mer än att det rör sig om konsulttjänster. Jag kan heller inte utläsa om den svenska samarbetspartnern (som jag uppfattar är köparen av tjänsterna) ska betraktas som en beskattningsbar person i momshänseende, d.v.s. om denne självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet eller är en momsregistrerad juridisk person. På grund av dessa oklarheter är det omöjligt att lämna ett säkert svar om hur momsen ska hanteras.

Rent generellt gäller att konsulttjänster inte är särskilt reglerade när köparen är beskattningsbar person, utan att tjänsten enligt huvudregeln B2B är omsatt i det land där köparen är etablerad. Om köparen däremot inte är en beskattningsbar person är tjänsten tvärtom omsatt där säljaren är etablerad och medför normalt att säljaren måste ta ut sitt lands moms vid faktureringen.

Om vi hypotetiskt talar om traditionella konsulttjänster som tillhandahålls av ett danskt företag till en svensk beskattningsbar person så är dessa tjänster momsmässigt omsatta i Sverige. I ett sådant fall är det den svenske köparen som blir skattskyldig och ska redovisa moms med ledning av säljarens faktura (fakturan bör innehålla texten "reverse charge" samt en hänvisning till köparens giltiga svenska momsregistreringsnummer). Säljaren ska i ett sådant fall inte lägga på någon moms vid faktureringen. Utifrån den knapphändiga informationen i frågan vill jag också nämna att det finns undantag från dessa regler som kan föranleda en helt annan momshantering.

Av svensk rättspraxis följer att beskattningsunderlaget för moms vid en rättelse i efterhand ska vara ersättningen minskat med momsen (HFD 2012 ref. 56). Jag vågar tyvärr inte svara på om detsamma gäller i Danmark. Rekommendationen är avslutningsvis att noggrant analysera innehållet i tjänsterna samt kundernas momsmässiga status för att säkerställa en korrekt momshantering från början. Min erfarenhet är att det varken är angenämt eller kostnadseffektivt att rätta upp felaktigheter efteråt.

Støttes af