Spørgsmål: Moms af import fra UK, hvorfor?

Hej, Min virksomhed er momsregistreret og registreret som både importør og eksportør i Danmark. Vi laver opgaver i både Danmark, Sverige, Norge og Finland. Primært Danmark og Sverige. Når vi skal udføre en opgave kommer en stor del af varerne vi anvender direkte fra UK til den byggeplads, hvor det skal anvendes. Jeg har i den forbindelse en række spørgsmål: - Når vi udfører en opgave i Sverige, typisk for privatpersoner, er det da korrekt at fakturere slutkunden i Sverige (B2C) fra dansk CVR nummer med dansk moms? - Når vi importerer fra UK direkte til Sverige, som dansk virksomhed, må vi da være registreret som importør også i Sverige? - Vi har siden Brexit lavet én import til Sverige fra UK og er blevet pålagt at betale moms af importen til Sverige (det er B2B import). Er det korrekt? Det er speditøren der har afregnet for momsen indtil nu, og nu vil de sende regningen videre til os, men jeg mener ikke at det er korrekt, at der har været opkrævet moms i første omgang. Bonusinfo: Vi har også svensk momsnummer og har kun anvendt det få gange, primært i forbindelse med at kunder har søgt ROT-avdrag for håndværker-delen af vores arbejde, hvorfor vi har faktureret på baggrund af svensk organisationsnummer og med svensk moms. Jeg ser frem til at høre fra jer,

Svar

31. august 2021
Skat og moms

Hej,

Tack för dina frågor! Baserat på den information jag kunnat hitta om er verksamhet förstår jag att ni tillhandahåller fastighetsanknutna tjänster. Tjänster av detta slag anses omsatta i det land där fastigheten är belägen, d.v.s. i Sverige när köparen finns här. Om köparen i ett sådant fall är en privatperson är det ni som säljare som blir skattskyldiga för svensk moms, och tjänsterna ska alltså inte faktureras med dansk moms. Ni bör titta närmare på  momshanteringen och undersöka vilka rättelser som måste vidtas för att undanröja risk för sanktioner p.g.a. för lågt redovisad moms i Sverige.

För att få handla med varor med länder utanför EU måste företaget finns med i EU:s register över ekonomiska aktörer Eori (Economic Operator Registration and Identification). Om ni har ett EORI-nummer i Danmark så ska ni inte registreras på nytt i Sverige för att kunna importera varor direkt hit.

Vad gäller frågan om moms som påförts av Tullverket vid import av varor från Storbritannien kan jag lämna följande kommentarer i allmänhet.

När en vara övergår till fri omsättning inom EU, genom s.k. förtullning, ska importören bl.a. betala tillämplig tull och kan därefter fritt förfoga över de importerade varorna. Genom övergången till fri omsättning förändras varornas status till att behandlas som unionsvaror. Med importör avses deklarant för en import eller den för vars räkning ett ombud handlar, d.v.s. ombudets huvudman. Om importören är momsregistrerad i Sverige vid den tidspunkt då Tullverket fattar tulltaxeringsbeslutet för den aktuella importen är Skatteverket beskattningsmyndighet avseende importmomsen. Tullverket ska då inte påföra någon moms i tullräkning/tullkvitto utan importören är skyldig att redovisa importen i sin momsdeklaration. I undantagsfall kan ett ombud vara betalningsskyldigt mot Tullverket avseende tull och avgifter, men ombudet är normalt inte skattskyldigt för moms när Skatteverket är beskattningsmyndighet.

Vilka momskonsekvenser som uppstår i samband med importen till Sverige beror på många variabler, t.ex. förekomst av fullmakt för ombudet att företräda er och hur importdeklarationen blivit ifylld. Jag håller i princip med dig om att importmoms inte borde behöva betalas till Tullverket när ni är momsregistrerade i Sverige. Det är dock omöjligt för mig att svara på exakt vad som har gått fel i detta fall. Min rekommendation är att ni försöker kontakta speditören och ta reda på om det finns möjlighet att ändra den lämnade tulldeklarationen. En omprövning ska i normalfallet göras till Tullverket inom tre år från den dag tullräkningen mottogs.


Med vänlig hälsning


Johan

Støttes af