Flere tredjelandsstatsborgere mangler svensk arbejdstilladelse Læs mere om arbejdstilladelse i Sverige

Spørgsmål: Skat og indkomstdeklaration for dansk virksomhed med aktiviteter i Sverige

Hej. Vi er et entreprise og har montageaktiviteter i Sverige. Alle vore medarbejdere er ansat i Danmark, bor i Danmark og betaler skat i Danmark. For at få ID06 har vi været nødt til at blive F-skatteregistreret. Nu får jeg så en inkomstdeklaration 2. Virksomheden betaler jo skat, moms m.v. i DK. Kan vi søge om noget fritagelse eller hvad sker der rent skattemæssigt?

Svar

23. februar 2022
Skat og moms

Utländska företag som har fast driftställe i Sverige, ska lämna svensk inkomstdeklaration (INK2). Utländska företag som inte har fast driftställe men som

  • sökt och fått svensk F-skatt
  • är skyldiga att göra skatteavdrag från ersättning för arbete eller
  • är skyldiga att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats

ska lämna särskilda uppgifter. De särskilda uppgifterna lämnas för att Skatteverket ska kunna bedöma om det utländska företaget har fast driftställe eller inte. De särskilda uppgifterna kan lämnas elektroniskt och här är en länk till online portalen på SKV sida.

Ett utländskt företag som haft någon av ovan nämnda aktiviteter i Sverige behöver göra en bedömning av om det har fast driftställe i Sverige och behöver lämna svensk inkomstdeklaration eller endast ska lämna särskilda uppgifter. Information om vad ett fast driftställe är och vilken/vilka aktiviteter som medför att ett fast driftställe uppkommer, finns beskrivet på bl a svenska Skatteverkets hemsida.

Støttes af