Spørgsmål: Hvordan fastsætter man en løn i Sverige?

Jeg har forsøgt at undersøge, hvordan jeg fastsætter en løn for medarbejder i Sverige. Så vidt jeg har læst mig frem til, er der ikke nogen mindsteløn, men nogen gange en sats, der er aftalt af "kollektivavtal". Mine spørgsmål er derfor: 1. Skal man som virksomhed være medlem af en arbejdsgiverorganisation? 2. Hvis ikke: Udfra hvilke parametre fastsætter man så løn, når det primært drejer sig om ufaglært arbejdskraft? På forhånd tak for hjælpen.

Svar

25. april 2022
Ansættelsesforhold

Hej! 

Som du själv skriver finns det mycket riktigt ingen minimilön fastställd i lag i Sverige, däremot regleras löner genom kollektivavtal. Det är frivilligt för arbetsgivaren att vara medlem i en arbetsgivarorganisation och vara bunden av kollektivavtal. Kollektivavtalet har förhandlats mellan företrädare för både arbetstagarna och arbetsgivarna och utgör därför en balanserad grund för villkoren i en anställning. Genom arbetsgivarorganisationen kan du som arbetsgivare också få stöd och hjälp i olika frågor som rör arbetsmarknaden.

Är man inte bunden av ett kollektivavtal kan lönen sättas genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. För att fastställa lön och andra förmåner kan man utgå ifrån det kollektivavtalet som skulle varit tillämpligt, samt vilka övriga förmåner man kan erbjuda arbetstagaren för att vara en konkurrenskraftig arbetsplats och fastställa en lön utifrån dessa premisser. 

Støttes af