Spørgsmål: Vi har en sælger i sverige, skal vi have et selskab?

Hej. Vi er en dansk virksomhed, som har en sælger ansat, der arbejder hjemmefra i Sverige. Han er lønnet fra Danmark. Bør vi alligevel have et selskab i Sverige - og i så fald hvorfor?

Svar

12. august 2021
Selskaber

Hej, tack för din fråga.

Enligt lag (1992:160) om utländska filialer m.m. ska ett utländskt företag som vill bedriva näringsverksamhet i Sverige göra det genom filial, dotterföretag eller agentur med verksamhet i Sverige. Vissa undantag finns för tjänsteleverantörer som omfattas av EES-avtalet. En bedömning av om er verksamhet behöver registreras kräver en närmare utredning men utgångspunkten är att verksamhet som bedrivs med fast punkt i Sverige ska registreras. Registrering av filialer görs hos Bolagsverket.

Tänk också på att verksamheter som har fast driftställe i Sverige som huvudregel också är skatteskyldiga i Sverige. Ett fast driftställe är en särskild plats, som används stadigvarande, och där affärsverksamheten helt eller delvis bedrivs från platsen. Även exempelvis ett hemmakontor kan räknas som ett fast driftställe. Man ska därför anmäla sig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Att bedriva verksamhet kan aktualisera flera juridiska frågeställningar. Ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss på Synch (johan.ragnar@synch.law) för vidare assistans.

Støttes af