Spørgsmål: Opbevaringsperiode

Hvad siger den svenske bogføringslov om opbevaringslængde? 5 år som den danske?

Svar

27. maj 2020
GDPR og persondataforordning

Bokföringsmaterial ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.Støttes af