Spørgsmål: Direktør i Svensk selskab

Hej, jeg er i dialog med et udenlandsk selskab etableret i Sverige. Kan jeg indtræde som direktør/CEO i det svenske selskab selvom jeg er bosiddende i Danmark? PFT

Svar

31. januar 2022
Ansættelsesforhold

Ja, det går fint!

Enligt huvudregeln i det nordiska skatteavtalet ska du betala inkomstskatt i det land där du arbetar. Om du bor i Danmark men arbetar i Sverige ska du alltså betala skatt i Sverige.

Även om du betalar inkomstskatt i Sverige kan din danska skatt på eventuella andra inkomster påverkas av din svenska inkomst.

Normalt är det i Danmark du betalar skatt för allt arbete du inte utfört i Sverige. Men om du har en svensk arbetsgivare och arbetar minst 50 procent av varje tremånadersperiod i Sverige, betalar du all skatt på lönen i Sverige, alltså även den del som inte gäller arbete i Sverige. Obs! Ett villkor är att arbetet utanför Sverige sker i hemmet eller vid tillfälliga tjänsteresor till Danmark eller ett tredje land.

Støttes af