Spørgsmål: Ansættelse af svensk medarbejder i Sverige for dansk virksomhed

Hej Øresundseksperterne, Vi er en dansk transportvirksomhed, som gerne vil ansætte en svensk Key Account Manager, som skal arbejde i Sverige ud fra et kontorhotel, da vi ikke selv har selskab i Sverige. Hvilke ting skal vi overveje/tænke på: Skal vores nye medarbejder ansættes på dansk eller svensk kontrakt? Er der specielle forhold omkring prøvetid og opsigelses regler? Vi tænker at lønpakken skal indeholde løn, pension og firmabil. Er der noget specielt vi skal på tænke her? Og hvordan gør vi med skat: af hvem og hvor betales det? Håber I kan give mig lidt oplysninger, og takker på forhånd og rigtig god weekend. Mvh Flemming

Svar

22. marts 2021
Aftaler og kontrakter

Hej, tack för din fråga!

Lagval vid anställning avgörs av vid vilken ort arbetstagaren vanligtvis ska utföra sitt arbete. Eftersom er anställde ska utföra sitt arbete på svensk ort ska följaktligen svensk lag reglera anställningsavtalet.

Svenska lagar att ta hänsyn till vid svenska anställningsavtal är, exempelvis, lag (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”), semesterlag (1977:480), lag (1991:1047) om sjuklön, lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och föräldraledighetslag (1995:584). Observera även att för det fall den anställde är medlem i en facklig arbetstagarorganisation, kan denne omfattas av kollektivavtal vilket innebär ytterligare reglering att ta hänsyn till.

I svenska anställningsavtal får en tidsbestämd provanställning träffas med en prövotid om högst sex månader. Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortlöpa efter provanställningens utgång, ska denna meddela arbetstagaren om detta innan provanställningens utgång. Om sådant meddelande inte lämnas övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Provanställning får dock avbrytas innan prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Provanställning regleras i 6 § LAS.

Uppsägning av svenska anställningsavtal regleras i 7-14 §§ LAS. En uppsägning ska, enligt 7 § LAS, vara sakligt grundad med hänvisning till arbetsbrist eller personliga skäl. I svensk arbetsrätt föreligger en restriktiv syn på uppsägning på grund av personliga skäl. En uppsägning på grund av personliga skäl får heller inte ske med grund i en omständighet som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet före uppsägning sker. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska turordningsregler enligt 23 § LAS beaktas och den uppsagde har företrädesrätt till återanställning enligt 25-27 §§ LAS. 

Som arbetsgivare för en svensk arbetstagare finns vissa skyldigheter avseende skatt. Exempelvis ska ni, till Skatteverket, (i) anmäla er som arbetsgivare, (ii) lämna in uppgifter om er verksamhet och den anställde, (iii) betala arbetsgivaravgifter, (iv) göra skatteavdrag för lön och förmåner, samt (v) lämna in arbetsgivardeklarationer. Utöver skatteavdrag på lön ska även tjänstebilen beskattas, då den räknas som en skattepliktig förmån för den anställda. Pension, både socialförsäkringspension enligt svensk socialförsäkringsrätt och tjänstepension, ska beskattas hos Skatteverket i inkomstslaget tjänst.

Hoppas att ni fått svar på era frågor!

Støttes af