Spørgsmål: Ansætte svensk konsulent

Jeg overvejer at lave en konsulentkontrakt med en svensker bosat i Sverige. Arbejdet er salg og kundekontakt i Sverige og Norge. Firmaet er et dansk A/S, som allerede har forretning og kunder i Sverige. Kan man lave en konsulentaftale med fast honorar og bonusaftale i fx 1 år? Hvad med social skat og pension?

Svar

12. juli 2020
Ansættelsesforhold

Hej!

Om du ska ingå konsultavtal behöver du säkerställa att konsultbolaget (konsultens aktiebolag eller enskilda firma) har F-skatt registrerad vilket innebär att konsultbolaget själv betalar in sociala avgifter m.m. och utbetalar lön till den anställde (konsulten). Finns ingen F-skatt kommer ditt bolag behöva kompensera för sociala avgifter etc. och konsultavtalet kan då även anses utgöra ett anställningsavtal under svensk rätt innebärande att Lagen om anställningsskydd blir tillämplig.

Bästa hälsningar

Johan Ragnar

Synch Advokat AB

Støttes af