Spørgsmål: Dansk webshop, som ekspanderer til Sverige

Kære Johan I øjeblikket driver jeg sammen med min partner en dansk webshopvirksomhed. Vi har et ønske om at ekspandere virksomheden til Sverige og ønsker lidt råd og vejledning hertil. Vi ønsker at oprette et separat svensk AB selskab, hvor bogholderi, skat mv., køres direkte igennem. Virksomheden vil ikke have nogen fast adresse i Sverige, da varene sendes ud direkte fra vores danske distributionscenter. Skal vi benytte os af blanket SKV 4632 eller SKV 4632b? Eller måske noget helt tredje? Når blanketten (SKV 4632 el. SKV 4632b) er udfyldt, fremsendes vores svenske moms og/el. virksomhedsnummer umildbart efter, eller er der andet, vi skal tage hensyn til derefter, før vi kan påbegynde drift? Når det svenske AB firma er oprettet og vi engang skal betale moms, hvordan fungerer det så, og hvor indsender man hhv. moms og virksomhedsskat?

Svar

22. februar 2021
Skat og moms

Hej,

Som jag förstår frågeställningen har ni en webshop i Danmark som nu står i begrepp att expandera utanför hemlandet. Ni överväger att starta ett svenskt bolag för verksamheten som riktar sig mot den svenska marknaden. Det svenska bolaget ska inte att ha någon fast adress eller personal, utan all försäljning och leverans kommer att hanteras av ert danska distributionscenter.

Den som vill starta verksamhet i Sverige i aktiebolagsform kan antingen starta ett nytt bolag via Bolagsverket eller köpa ett färdigt standardbolag (det senare är oftast snabbare). Vi avråder i allmänhet från att köpa ett vilande bolag som har historik, eftersom diverse risker då kan följa med på köpet.

När ett svenskt aktiebolags styrelse är sammansatt av personer folkbokförda inom EU gäller i huvudsak samma regler som för personer folkbokförda i Sverige. Om ingen firmatecknare är folkbokförd i Sverige krävs dock en delgivningsbar person som är folkbokförd i Sverige. Denne ansvarar för att ta emot brev från myndigheter och hålla styrelsen i utlandet uppdaterad om den information som delgivits bolaget.

Beträffande vilken blankett ni ska använda så gäller blanketten SKV 4620 om ni väljer att registrera svenskt aktiebolag för skatt medan blanketten SKV 4632 ska användas om ni vill registrera den danska verksamheten hos Skatteverket. Båda varianterna är fullt möjliga men vilket alternativ som blir bäst i ert fall går inte att svara på utifrån den begränsade bakgrundsinformationen.

Av de uppgifter som jag funnit på nätet förstår jag att ni bedriver detaljhandel med digitala produkter (det skulle kunna röra sig om s.k. elektroniska tjänster som tillhandahålls till slutkonsumenter och som alltid ska beskattas i det land där köparen finns). Det kan i så fall innebära att er omsättning mot svenska kunder medför skattskyldighet för moms i Sverige oavsett om försäljning sker från ett svenskt aktiebolag eller från ert danska bolag. Om elektroniska tjänster tillhandahålls från Danmark till svenska privatkunder finns möjlighet att redovisa momsen via det danska MOSS-systemet och därigenom undvika svensk momsregistrering.

Obseroende av vilken väg ni väljer är det rekommenderat att noga analysera verksamheten och eventuella skattekonsekvenser innan ni öppnar webshopen för försäljning till svenska kunder.

Støttes af