Spørgsmål: Nethandel i Sverige

Vi har en dansk detailhandel i Helsingør med en webshop ved siden af. Vi har pga vores placering i Helsingør en del svenske kunder. Mange af disse kunder ønsker at købe via vores webshop, når de er kommet hjem, men hvad er reglerne egentligt for nethandel i Sverige? Hvor finder jeg denne information? Jeg søger de generelle nethandels regler som vi i Danmark f.eks. kan finde hos forbrugerrådet. Det kunne være rart overfor svenske kunder at kunne henvise til svenske sider. Har også hørt at der er en økonomisk begrænsning på hvor meget vi som dansk virksomhed må omsætte for i Sverige før vi skal betale skat etc. i Sverige. Håber I kan hjælpe med noget generel information omkring dette.

Svar

3. marts 2017
Selskaber

Hej och tack för din fråga.

Frågorna som här aktualiseras är hur reglerna för näthandel ser ut när svenska konsumenter handlar från en dansk webbshop, var sådan information går att finna samt fråga om när eventuell skattskyldighet i Sverige uppstår för danska företag.

När svenska konsumenter handlar från din webbshop står valet mellan svensk och dansk lagstiftning. Om du redan i köpeavtalet har angivit att dansk lag ska tillämpas på avtalet är det vad som gäller. Dock kan den danska lagen inte tillämpas om denna ger ett sämre skydd än svensk lag. Skulle du inte ha uppgivit vilket lands lag som ska tillämpas i avtalsvillkoren, gäller som huvudregel säljarens lands lag om inte säljarens riktat sin marknadsföring/webbsida direkt till konsument med annat hemvistland. Lagvalet i detta fall blir troligen inte av någon större relevans dock, eftersom Sverige och Danmark är bundna av samma EU-regler avseende näthandel.

EU-reglerna innebär bl.a. att tidsfristerna för ångerrätt är likalydande i de båda länderna, samt att kraven på den information som måste lämnas vid köpet är desamma. Lagarna ställer krav på att information lämnas om ångerfristen (14 dagar) samt att företagets (säljarens) kontaktuppgifter anges tydligt liksom att pris, fraktkostnader och eventuella tillkommande skatter tydligt framgår för konsumenten. Det ska vidare finnas tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för konsumenten att förstå beställningen som görs och vilka steg som ska gås igenom samt ha en möjlighet att upptäcka och rätta till eventuella fel innan beställningen skickats. Därutöver måste avtalsvillkoren tillhandahållas konsumenten tydligt och på ett sätt som medför att konsumenten kan spara dessa. För att avtalet ska vara gällande måste konsumenten vara myndig, i Sverige innebär det 18 år. Du hittar mer information på nedan angivna länkar.

Som svar på din fråga var de svenska reglerna återfinns hänvisas till E-handelslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Som distansavtal räknas köp företagna på nätet. Konsumentverket är den myndighet som motsvarar det danska ”forbrugerrådet” och en hel del information finns på konsumentverkets hemsida, bl.a. här http://www.konsumentverket.se/for-foretag/olika-saljkanaler/regler-nar-du-saljer-pa-internet/e-handelslagen/ och här http://www.konsumentverket.se/for-foretag/olika-saljkanaler/regler-nar-du-saljer-pa-internet/. För din egen del kan du hitta fördjupad information om internethandel på Business Swedens hemsida. Du kan lätt registrera dig för gratis tillgång till bland annat E-handelsguiden, http://www.business-sweden.se/Export/tjanster/guider-om-exportregler/

Då mitt kompetensområde inte inbegriper skatterättslig rådgivning väljer jag att inte svara på denna del av din fråga utan får här lov att hänvisa dig till att kontakta en revisor, skatterättslig expertis eller Skatteverket i sverige för svar på dessa frågor.

Med vänliga hälsningar Helena Malmström