Spørgsmål: Ferie for ansatte

Hej, vi lukker vores virksomhed i Sverige, og vil høre om vi, som i Danmark kan bede de to ansatte holde deres opsparede/gamle ferie før de stopper (så vi ikke er nødt til at udbetale dem). Jeg kan læse mig frem til at man i Sverige kan opspare 5 dage hvert år (ud af 25 feriedage) i 5 år, men har man krav på at få dem udbetalt, når man stopper?

Svar

25. marts 2019
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga

Ni finner relevanta regler i semesterlagen (länk nedan).

Om anställningen upphör innan arbetstagaren har hunnit utnyttja semester som tjänats in ska arbetstagaren istället erhålla semesterersättning (28 §). Semesterersättning ska utbetalas senast en månad efter att anställningen har upphört (30 §). Semesterledighet får inte läggas ut under uppsägningstid om inte arbetstagaren godkänner detta (14 §).

Eftersom de anställda sägs upp pga arbetsbrist (så som jag får tolka uppgifterna ni lämnat) kan ni inte räkna av eventuell erhållen förskottssemester från rätten till semesterersättning. 

Länk till semesterlagen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/semesterlag-1977480_sfs-1977-480


Lycka till!

Helena Malmström, Trägårdh Advokatbyrå