Spørgsmål: Svensk registreret virksomhed

Jeg skriver, da jeg arbejder for en dansk virksomhed, der også opererer i Sverige, og godt kunne tænke sig at blive registreret med svensk CVR. Er dette en mulighed, og i så fald, hvor omfattende en proces er det?

Svar

21. august 2018
Selskaber

Hej och tack för din fråga

Det behöver inte vara särskilt svårt att starta ett bolag i Sverige. Det går att stifta och registrera ett aktiebolag inom loppet av några veckor men det finns även möjlighet att köpa ett färdigt (tomt) lagerbolag, t.ex. ett aktiebolag (AB), från någon lagerbolagssleverantör. Ett utländskt bolag kan även välja att registrera en svensk filial för sin verksamhet. I samtliga dessa fall får det svenska bolaget/filialen ett svenskt organisationsnummer. Vi hjälper ofta till med denna typ av ärenden och ser till att alla handlingar som behövs kommer på plats för att möjlliggöra registrering av boalget/filialen och dess företrädare (styrelse, VD, revisor) vid Bolagsverket. Det är inte ovanligt att bolaget redan i detta skede även önskar ingå anställningsavtal med anställda i Sverige eller t.ex. hyresavtal avseende lokaler för bolagets verksamhet beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. 

Oavsett vilket alternativ man väljer behöver man etablera kontakt med en bank och se till att förutsättningar finns för att registrera bolaget för mervärdesskatt, F-skatt och om tillämpligt som arbetsgivare vid Skatteverket. Här rekommenderar jag att man etablerar kontakt med en revisionsbyrå eller en bokföringsbyrå för biträde. Det är även en bra kontakt att ha för framtiden när det kommer till frågor om bokföring, revision och upprättande av årsredovisning mm.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Helena Malmström

Støttes af